Výroční konference 2010

Česká společnost pro hudební vědu, o.s. ve spolupráci s Národním muzeem – Českým muzeem hudby

a Kabinetem hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i.,

za finanční podpory Ministerstva kultury ČR,

si Vás dovoluje pozvat na svou výroční konferenci na témata

 

SYSTEMATICKÁ HUDEBNÍ VĚDA

HUDEBNÍ SBÍRKY A HUDEBNÍ SBĚRATELSTVÍ

VE VZTAHU K MUZEJNÍ A ARCHIVNÍ PRÁCI

 

Konference se uskuteční ve dnech 3. – 4. prosince 2010

v budově Českého muzea hudby, Karmelitská 2, Praha 1 – Malá Strana.

 Přihlášky zasílejte elektronicky nebo poštou a připojte anotaci o rozměru jednoho odstavce. Přihlášku zašlete do  30. září 2010

 

V problematice systematické hudební vědy uvítáme konceptuálně orientované referáty zaměřené na stav, trendy a perspektivy systematické hudební vědy a na problematiku jednotlivých oborů systematické hudební vědy. Očekáváme např. referáty z oboru organologie (dnes ovlivněné odchodem několika výrazných badatelských osobností), dynamicky se rozvíjející etnomuzikologie, stejně jako z oborů hudební estetiky, hudební sociologie, psychologie, akustiky a dalších disciplin a subdisciplin systematické hudební vědy. Pozornost může být věnována i dílčím aktuálním  tématům řešeným v rámci oborů systematické hudební vědy.

 Druhé téma je zaměřeno na problematiku hudebních sbírek. Referáty mohou pojednávat o sbírkách rukopisných i vydaných hudebních pramenů, starých tisků, o sbírkách hudebních nástrojů nebo jiných reálií spojených s hudební kulturou obecně nebo s konkrétními osobnostmi hudebního života. Referáty mohou být zaměřeny na otázky uchování, archivace, resp. uspořádání sbírkových fondů, na způsoby jejich prezentace a zpřístupnění odborné i laické veřejnosti.  

Závěrem  bude dán prostor i příspěvkům mimo hlavní témata, týkajícím se např. aktuálních problémů současné hudební vědy, zprávám o nových výzkumech, badatelských projektech, nebo jiných skutečnostech vhodných pro prezentaci před členskou základnou společnosti, jejich hostů a přátel.

Výbor České společnosti pro hudební vědu se prostřednictvím výročních konferencí již řadu let snaží o vytvoření podmínek pro širší mezioborovou diskusi a o vytváření vhodného rámce pro setkávání badatelů různých oblastí hudebněvědného bádání. Věříme, že této možnosti využijete i v tomto roce. Z konferencí pravidelně vycházejí Miscellanea z výročních konferencí ČSHV, která vám budou v době konání konference nabídnuta.

Přihlášky zasílejte elektronicky nebo poštou a připojte anotaci o rozměru jednoho odstavce. Přihlášky jsou přijímány do 30. září 2010
na adresy uvedené na přihlášce. Délka přednášeného referátu nesmí přesáhnout 15 minut (5 normostran textu), s 5 minutami je počítáno na diskusi.

Ve sborníku z konference bude možno publikovat příspěvek i většího rozsahu, včetně obrázků. Díky grantu Ministerstva kultury ČR můžeme referentům a členům ČSHV uhradit ubytování, výjimečně též cestovné.

 

Za výbor České společnosti pro hudební vědu, o.s.

Doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc.
předseda ČSHV

 

Mgr. Petr Lyko, Ph.D.                                                 PhDr. Věra Šustíková

       místopředseda ČSHV                                                místopředsedkyně ČSHV


 

Kdo je kdo?

ČSHV calendarium

listopad 2017
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Hledat na stránkách ČSHV