V lednu 2019 zahájilo v Ústavu dějin umění AV ČR (ÚDU AV ČR) činnost nové oddělení muzikologie, zaměřené na výzkum hudby v rozpětí od středověku až po současnost. Jeho vedoucím se stal Roman Dykast, specialista na dějiny hudební estetiky a teorie hudby v období renesance, baroka a klasicismu. V současnosti se oddělení skládá ze šesti výzkumných pracovníků (vedle Romana Dykasta jsou to Petr Daněk, Martin Horyna, Milada Jonášová, Václav Kapsa a Aleš Opekar), v průběhu roku se předpokládá rozšíření týmu o zahraniční badatelku Anju Bunzel.

„Nový tým sestavený z renomovaných odborníků bude pracovat na individuálních a týmových badatelských projektech zaměřených na českou a evropskou hudbu od středověku až do 20. století. Dále se bude podílet na organizování konferencí, přednášek a workshopů, přípravě a realizaci publikačních a dalších odborných výstupů,“ říká ředitel Ústavu dějin umění AV ČR Tomáš Winter a dodává: „Současně budeme usilovat o to, aby tým spolupracoval s jinými muzikologickými pracovišti v České republice i v zahraničí.“

Pracoviště oddělení muzikologie bude prozatím umístěno na adrese Puškinovo náměstí 447/9, Praha 6. Vedení Ústavu dějin umění AV ČR plánuje, že v budoucnosti bude oddělení muzikologie sídlit v centrální budově v Husově ulici na Praze 1. Důvody vysvětluje ředitel ústavu: „Je důležité, aby muzikologové nebyli odděleni od vlastního ústavu, ale aby se stali jeho organickou součástí, mimo jiné kvůli plánované spolupráci na mezioborových badatelských projektech, dotýkajících se výzkumu hudby i výtvarného umění. Střednědobá výzkumná koncepce oddělení jako součást celkové koncepce odborné činnosti Ústavu dějin umění bude zveřejněna v prvním čtvrtletí tohoto roku.“

V současné době nejsou v centrální budově žádné volné prostory. Ústav dějin umění má však vypracovaný plán přesunu depozitářů, fototéky, fotoateliéru a konzervátorské dílny z Husovy ulice do jiného objektu, který by měl disponovat lepšími podmínkami jak pro práci jednotlivých složek, tak pro uložení cenných fotografických, kresebných a grafických sbírek. V součinnosti s vedením Akademie věd ČR ústav hledá řešení, jak takový objekt získat.

Oddělení muzikologie ÚDU AV ČR bude také zajišťovat pravidelné vydávání čtvrtletníku Hudební věda, předního domácího oborového periodika, vycházejícího dosud pod hlavičkou Etnologického ústavu AV ČR.

V rámci současných změn převezme Ústav dějin umění AV ČR rovněž fond muzikologické knihovny. Knihovna je v důsledku loňské havárie aktuálně uzavřena. K jejímu znovuotevření odborné i širší veřejnosti by mělo dojít nejpozději na jaře 2019 a čtenáři ji mohou opět navštívit v prostorách na Puškinově náměstí 447/9 v Praze 6. V rámci knihovny bude rovněž zajištěno pravidelné sledování, vytváření a doplňování databáze oborové bibliografie včetně zajištění předávání bibliografických informací do mezinárodní databáze muzikologické literatury RILM.

 

Důležité kontakty:

oddělení muzikologie Ústavu dějin umění AV ČR

Puškinovo náměstí 447/9, 160 00 Praha 6

Vedoucí oddělení: doc. PhDr. Roman Dykast, CSc. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Redakce časopisu Hudební věda

Korespondenční adresa pro zasílání autorských příspěvků do časopisu a recenzních výtisků publikací:

Redakce časopisu Hudební věda, Puškinovo náměstí 447/9, 160 00 Praha 6

Šéfredaktor: doc. PhDr. Roman Dykast, CSc. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nová e-mailová adresa do redakce: PhDr. Hana Jarolímková Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Knihovna

Puškinovo náměstí 447/9, 160 00 Praha 6

Vedoucí knihovny: PhDr. Jana Vozková, CSc. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Hledat na stránkách ČSHV

ČSHV calendarium

listopad 2019
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Kdo je kdo?