PF 2020

PF2020 - ČSHV

Nadace Český hudební fond vypisuje pro akademický rok 2019/2020 výběrové řízení k udělení studijních prémií studentům vysokých a středních škol v ČR do třiceti let věku.

V oboru hudební věda musí žadatel předložit projekt diplomové práce (bakalářské, magisterské) či disertační práce, zaměřené na problematiku české hudby po roce 1945.

Projekt musí obsahovat formulaci tématu, zdůvodnění jeho významu a stručný nástin metodologického přístupu k problematice. Součástí projektu musí být také seznam základní odborné literatury vztahující se k tématu, povinnou přílohou pak je stručný životopis diplomanta včetně dosavadních publikačních a dalších odborných aktivit. Součástí projektu musí být rovněž doporučení vedoucího diplomové práce. V této kategorii jsou přípustné práce studentů hudební vědy i dalších oborů vysokoškolského studia, pokud má práce zřetelně muzikologický charakter (např. diplomové práce studentů hudební výchovy, hudebně teoretické diplomové práce studentů vysokých hudebních škol apod.).

Projekt je třeba spolu s žádostí podat nejpozději do 31. března 2019.

Kompletní Podmínky výběrového řízení k udílení studijních prémií je zveřejněn na stránkách NČHF, kde je k dispozici i formulář žádosti


 

Hledat na stránkách ČSHV

ČSHV calendarium

leden 2020
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Kdo je kdo?