Druhé číslo letošního ročníku Hudební vědy je již k mání a rozhodně stojí za pozornost.

OBSAH

ČLÁNKY | ARTICLES

JANA FRANKOVÁ: Tvorba Karla Kohauta v kontextu středoevropských sbírek / The Work of Karl Kohaut in the Context of Central European Collections
MARTA VACULÍNOVÁ – PETR DANĚK: Amicus immusicus. Příspěvek k tradici pojetí Jana Campana jako hudebního skladatele / Amicus immusicus. A Study on the Tradition of the Idea of Jan Campanus as a Composer

KONFERENCE | CONFERENCE

JANA PERUTKOVÁ – IRENA VESELÁ: Konference Verneztes Sammeln. Klostermusikarchive im Kontext
VÁCLAV KAPSA: Konference Works, Work Titles, Work Authorities: Perspectives on Introducing a Work Level in RISM
JANA VOZKOVÁ: Kolokvium Nejedlého Dějiny předhusitského a husitského zpěvu (1904–1913) ve světle současného výzkumu české středověké hudby v evropském kontextu
ALEŠ OPEKAR: Konference Metal, okultura, umění

RECENZE | REVIEWS
ONDŘEJ JURÁSEK: Vladimír Papoušek a David Skalický (eds.): Fenomén Zappa

ZPRÁVY | REPORTS
Doktorské studium | Doctoral Studies - seznam aktuálně probíhajícího doktorského studia v akreditovaných hudebních oborech na českých vysokých školách
Habilitační řízení | Habilitation Procedures - seznam zahájených habilitačních řízení v hudebních oborech

Více informací, včetně abstraktů článků, plného textu druhého, a textů zpráv najdete na stránkách časopisu: http://hudebniveda.cz/index.html 


 

Hledat na stránkách ČSHV

ČSHV calendarium

srpen 2020
Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Kdo je kdo?