Letošní Výroční konference ČSHV s rámcovým tématem Folklór a folklórní inspirace v hudbě se sice konat bude, ale vzhledem k opatřením omezujícím šíření epidemie proběhne online.
Jednání proběhne prostřednictvím aplikace ZOOM, přičemž pro každý jednací den bude k dispozici samostatný hyperlink, přes nějž budou všichni účastníci (aktivní i pasivní) do konferenční "místnosti" vstupovat. 

Tzv. waiting room bude k dispozici vždy 30 minut před začátkem konferenčního jednání. Rovněž po jeho skončení bude dán prostor 30 minut k případným neformálním diskusím.

Vzhledem k této formě konání konference se avizovaná valná hromada členů ČSHV letos neuskuteční. Její konání se předpokládá na podzim 2021.

Pátek 20. listopadu 2020: https://us02web.zoom.us/j/83284949124 (Meeting ID: 832 8494 9124)

Sobota 21. listopadu 2020: https://us02web.zoom.us/j/86315698964 (Meeting ID: 863 1569 8964)

 

Mezinárodní výroční konference ČSHV 2020

pořádaná s finanční podporou Ministerstva kultury ČR
a Nadace Český hudební fond

Program
Pátek 20. listopadu 2020

10.00-10.30 Online příprava
10.30 Zahájení konference

I. Vstupní referáty
předsedající: Jan BAŤA

10.35-11.00 Karel STEINMETZ (Ostrava, Centrum studií regionální hudební kultury PedF OU): Třicet let České společnosti pro hudební vědu
11.00-11.45 Lubomír TYLLNER (Praha, Etnologický ústav AV ČR): Lidová píseň – věčná inspirace. Pokus o systematiku vztahů tradiční a umělecké hudby
11.45-12.30 Oskár ELSCHEK (Bratislava): Bude upřesněno

II. Folklór a folklórní inspirace v hudbě (2)
předsedající: Jarmila GABRIELOVÁ

14.00-14.30 Zuzana JANDOVÁ (Roudnice nad Labem): Balady op. 23 Vítězslava Nováka a inspirace v moravském folkloru
14.30-15.00 David VONDRÁČEK (Praha, Ústav dějin umění AV ČR): Folklorismus v terezínské tvorbě Gideona Kleina: Janáček nebo Novák jako vzor?
15.00-15.30 Vladimír FULKA (Bratislava, Ústav hudobnej vedy SAV): Konvergencie madrigalovej tradície a českého folklóru v madrigaloch Bohuslava Martinů

III. Folklór a folklórní inspirace v hudbě (3)
předsedající: Jan BAŤA

14.00-14.30 Zuzana JANDOVÁ (Roudnice nad Labem): Balady op. 23 Vítězslava Nováka a inspirace v moravském folkloru
14.30-15.00 David VONDRÁČEK (Praha, Ústav dějin umění AV ČR): Folklorismus v terezínské tvorbě Gideona Kleina: Janáček nebo Novák jako vzor?
15.00-15.30 Vladimír FULKA (Bratislava, Ústav hudobnej vedy SAV): Konvergencie madrigalovej tradície a českého folklóru v madrigaloch Bohuslava Martinů

IV. Folklór a folklórní inspirace v hudbě (4)
předsedající: Lubomír TYLLNER

18.00-18.30 Matěj KRATOCHVÍL (Praha, Etnologický ústav AV ČR): Lidová hudba a tanec v databázích, mapách a multimédiích
18.30-19.00 Jiří HÖHN (Strážnice, Národní ústav lidové kultury): Experimentální stavba hudebních nástrojů

Sobota 21. listopadu 2020
V. Studentská sekce
předsedající: Jan BAŤA

10.00-10.30 Markéta KRÁLOVÁ (Wien, Institut für Musikwissenschaft UW): Hudební kultura českokrumlovského minoritského konventu mezi lety 1726-1750
10.30-11.00 Kateřina VIKTOROVÁ (Brno, Ústav hudební vědy FF MU): Pražská recepce Smetanových oper 1900–1924
11.00-11.30 Jiří ČEVELA (Brno, Ústav hudební vědy FF MU): Klavírní úpravy lidových písní Hynka Bíma – stav bádání a metodika výzkumu

11.30-13.00 Polední přestávka

VI. Folklór a folklórní inspirace v hudbě (5)
předsedající: Lubomír TYLLNER

13.00-13.30 Michal ŠČEPÁN (Bratislava, Ústav hudobnej vedy SAV): Ľudová hudba ako inšpiračný zdroj v tvorbe Tadeáša Salvu
13.30-14.00 Petr KALINA (Brno, Ústav hudební vědy FF MU): Mykola Lysenko jako tvůrce nového paradigmatu sbírání ukrajinské lidové hudby
14.00-14.30 Gabriela KUBÁTOVÁ (Praha, Katedra hudební výchovy PedF UK): Folklorní inspirace v díle Jiřího Temla

14.30-15.00 Přestávka

VII. Folklór a folklórní inspirace v hudbě (6) / Volné referáty
předsedající: Jan BAŤA

15.00-15.30 Jana MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ (Brno, Hudební fakulta JAMU): Bedřich Antonín Wiedermann Variace a fuga na moravskou národní píseň z doby Napoleonovy: historie – analýza – hodnocení
15.30-16.00 Petr LYKO (Brno, Hudební fakulta JAMU): „Mezinárodní regulativ pro stavbu varhan“ a jeho dopad na varhanářství 20. století

16.00 Zakončení konference


Hledat na stránkách ČSHV

ČSHV calendarium

únor 2021
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Kdo je kdo?