Pro zájemce o program letošní výroční konference ČSHV, která se bude konat ve dnech 19. – 20. listopadu 2021 (České muzeum hudby, Karmelitská 2, Praha 1, Malá Strana) s hlavním tématem Hudba a divadlo – instituce, žánry, osobnosti, interpretace, přinášíme jeho předběžnou verzi.

I z ní je patrné, že se letos máme na co těšit!

 

Mezinárodní výroční konference ČSHV 2021

pořádaná s finanční podporou Ministerstva kultury ČR

a Nadace Český hudební fond

Praha, Národní muzeum – České muzeum hudby

19. – 20. listopadu 2021

 

Program

Pátek 19. listopadu 2021

10.00-10.30  Registrace účastníků

10.30              Zahájení konference

 

I. Vstupní referáty. Hudba a divadlo – instituce, žánry, osobnosti, interpretace (1)

předsedající: Jan BAŤA

10.35-11.15 Josef HERMAN (Praha, Společnost pro Divadelní noviny): bude upřesněno

11.15-11.45  Jana SPÁČILOVÁ (Olomouc, Katedra muzikologie FF UPOL): Zpracování pověsti o Libuši v barokním hudebním divadle

11.45-12.15  Martin VOŘÍŠEK (České Budějovice, Katedra hudební výchovy PedF JčU): Drobnosti k historii divadla V Kotcích ze schwarzenberských pramenů z 60. a 70. let 18. století

12.15-14.00 Polední přestávka

II. Volné referáty

předsedající: bude upřesněno

14.00-14.30 Lucia MALOVESKÁ (Praha, Katedra hudební teorie HAMU): Koncept dynamický aspekt hudební formy a jeho využití v analýze

14.30-15.00 Miloš ZAPLETAL (Opava, Ústav historických věd Slezské univerzity v Opavě): Jak psát nové dějin moravské hudby 19. a 20. století? Několik předběžných poznámek a úvah

15.00-15.30  Petra PŘIBYLOVÁ (Brno, Ústav hudební vědy FF MU): Vzdělání pedagogů jako klíč k modernizaci hudebního vzdělávání

15.30-16.00  Přestávka

III. Hudba a divadlo – instituce, žánry, osobnosti, interpretace (2)

předsedající: bude upřesněno

16.00-16.30  Kateřina VIKTOROVÁ (Praha, Národní muzeum – Muzeum Bedřicha Smetany): Prosazování Smetanovy Prodané nevěsty na pařížské jeviště

16.30-17.00  Monika JÄGEROVÁ (Praha, Ústav hudební vědy FF UK): Orchestr Neues deutsches Theater mezi lety 1885-1918

17.00-17.30  Jana MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ (Brno, Hudební fakulta JAMU): Varhaník Wiedermann jako tvůrce a interpret scénické hudby: Ortnerův Řezbář Vít Stoss v Městských divadlech pražských roku 1943


 

17.30-18.00  Přestávka

IV. Hudba a divadlo – instituce, žánry, osobnosti, interpretace (3)

předsedající: bude upřesněno

18.00-18.30  Michal ŠČEPÁN (Bratislava, Ústav hudobnej vedy SAV): Opera v tvorbe predstaviteľov slovenskej hudobnej avantgardy

18.30-19.00  Michaela MOJŽIŠOVÁ (Bratislava, Ústav divadelnej a filmovej vedy CVU SAV): Peter Konwitschny – operný režisér, ktorý „vidí“ hudbu

19.00              Společenský večer

 

Sobota 20. listopadu 2021

9.00-11.00    Volební valná hromada ČSHV

11.00-11.30  Přestávka

V. Hudba a divadlo – instituce, žánry, osobnosti, interpretace (4)

předsedající: bude upřesněno

11.30-12.00  David VONDRÁČEK (Praha, Oddělení muzikologie Ústav dějin umění AV ČR): Česká opereta cca 1900-1945: Problémy a šance jejího výzkumu

12.00-12.30  Vojtěch FRANK (Praha, Ústav hudební vědy FF UK): Sovětské operety jako problematický žánr: nástin hudebních charakteristik a kritické recepce sovětského hudebního divadla v Československu

12.30-13.00  Petr KALINA (Brno, Ústav hudební vědy FF MU): Tvorba Ferdinanda Havlíka pro divadlo Semafor

 

13.00              Zakončení konference


 

Hledat na stránkách ČSHV

ČSHV calendarium

leden 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Kdo je kdo?