Program letošního brněnského Colloquia

55. International Musicological Colloquium Brno

Hudba a její paměť: Péče o hudební prameny

The Department of Musicology at the Faculty of Arts, Masaryk University
Janáček Square 2a, Brno, Czech Republic, Room N21

11. - 13. října 2021

 

Pondělí 11. 10. 2021

09.00–09.45 Registration

09.45–10.00 Opening ceremony

10.00-10.30    Jiří Zahrádka (Brno): Archiv Leoše Janáčka, fond zapsaný v Paměti světa UNESC

10.30-11.00    Ondřej Múčka (Brno): Hudební archiv a hymnologická sbírka Jednoty Musica Sacra v Brně. Proporce a perspektivy dvou soukromých hudebních sbírek

11.00-11.30    Markéta Haničáková (Opava): K historii, současnému stavu a perspektivám muzikologického pracoviště Slezského zemského muzea

11.30-12.00    Petr Slouka (Nelahozeves): […] aby zámek stal se, jmenovitě ve vědeckém světě, ještě proslulejším, nežli je. Lobkowiczký hudební archiv – jeho minulost, přítomnost a budoucnost


12.00-13.30 Lunch break


13.30-14.00     Markéta Kabelková (Praha): Národní muzeum – České muzeum hudby a jeho historie

14.00-14.30     Sylvia Urdová (Bratislava): Uchovávanie kultúrneho dedičstva v podobe originálnych hudobných prameňov v Slovenskom národnom múzeu-Hudobnom múzeu v Bratislave

14.30-15.00     Marta Hulková (Bratislava): Zusammenarbeit dreier Pressburger Institutionen – einer wissenschaftlichpädagogischen, einer Forschungs- und einer Dokumentationsarbeitsstätte – bei der Rettung der musikhistorischen Quellen und der Vertiefung der Kenntnisse über musikgeschichtliche Quellen

15.00-15.15 Coffee break

15.15-16.45     Miloš Zapletal (Opava): Základní typologie hudebně muzeálních institucí

16.45-17.15     Tereza Žůrková (Praha): Metodické centrum dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů

17.15-17.45     Barbora Štěvanka Kadlíčková (Brno): Bowed string instruments in the collection of the Department of the History of Music of the Moravian Museum

20.00      Vzpomínkový večer k nedožitým 90. narozeninám Rudolfa Pečmana.


Úterý 12. 10. 2021

9.00-9.30       Elisabeth Hilscher (Wien): Bedrohtes Erbe? Kirchen- und Klostermusikarchive heute

9.30-10.00     Ulrike Wagner (Klosterneuburg): Das Musikarchiv des Stiftes Klosterneuburg

10.00-10.30   Helena Kramářová (Wien/Bratislava): Verschollene Musikbestände der Klosterneuburger Musiksammlung aus dem späten 17. Jahrhunders

10.30-10.45 Coffee break

11.00-11.45    Otto Biba (Wien): Anfänge und frühe Entwicklung von historisch-dokumentarischen Musiksammlungen im alten Österreich

11.45-13.30 Lunch break

13.30-14.00    Matthias Pernerstorfer (Wien): Zur Dokumentation mährischer Libretti und Periochen in der Documenta dramatica von Reinhart Meyer

14.00-14.30    Anja Bunzel (Praha): Keeping Alive, Remembering, and/or Reanimating Sources? Finding and Presenting Data on Women in Nineteenth-Century Czech Musical Culture

14.30-15.00    Václav Kapsa (Praha): Thematic catalogue of a composer‘s oeuvre online – experience from working on Joseph Brentner catalogue

15.00-15.15 Coffee break

15.15-15.45    Vladimír Maňas (Brno): Music inventories: an integral part of musicological heuristics?

15.45-16.15    Lukáš Pavlica (Brno): Musical life in the monastery in Nová Říše after 1800 – Famous world operas as well as compositions by local cantors

16.15-16.45    Marek Čermák (Brno): Neue Möglichkeiten der Interpretation überlieferter Quellen: zur Temperierung von Tasteninstrumenten in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in Süddeutschland) 

19.00 Social Event


Středa 13. 10. 2021

9.30-10.00       Eva Veselovská (Bratislava): Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia

10.00-10.30     Michaela Ratolístková (Brno): Způsoby evidence hudebnin farního kostela svatého Jakuba v Brně od 17. do 20. století / Registration Methods of the Music from the Parish Church of St. James in Brno from the 17th to the 20th Century

10.30-10.45 Coffee break

10.45-11.15      Hana Studeničová (Bratislava): Q. K osudům hudebního oddělení barokní knihovny brněnských augustiniánů / Q. In search of musicalia from the Baroque library of the Augustinian Eremites in Brno

11.15-11.45      Irena Veselá (Brno): Hudební sbírka kláštera augustiniánů v Brně – současný stav a perspektivy jejího zpracování / Music Collection of the Augustinian Monastery in Brno - Current State and Perspectives of its Elaboration

11.45-12.15      Veronika Vejvodová (Praha): Neznámá korespondence Antonína Dvořáka / Unknown Correspondence of Antonín Dvořák

12.15-13.45 Lunch break 

13.45-14.15     Martin Ledvinka (Praha): Evidence a prezentace pramenů pro souborné vydání skladeb Bohuslava Martinů / Evidence and presentation of sources for the Bohuslav Martinů Complete Edition

14.15-14.45     Martin Flašar – Pavel Žůrek (Brno/Praha): Ad fontes Ioannis Neanderi artis et vitae. Nové poznatky z výzkumu pramenů k životu a dílu Jana Nováka / Ad fontes Ioannis Neanderi artis et vitae. New findings in the research of sources on the life and work of Jan Novák

14.45-15.15     Jiří Kopecký - Filip Karlík (Olomouc): Český hudební život poslední třetiny 19. století pohledem Emanuela Chvály / Czech Music Life in the Last Third of the Nineteenth Century from Emanuel Chvála´s Point of View

15.15-15.30 Coffee break

15.30-16.00     Lubomír Spurný – Ondřej Pivoda (Brno): Pozůstalost Pavla Haase: Práce na katalogu díla / Pavel Haas‘s Estate: Working on Catalogue of Works

16.00-16.30     Pavlína Němcová (Brno): Korespondence mezi Zdeňkem Zouharem a Antonínem Tučapským se zaměřením na sborovou tvorbu – pramenná situace / Correspondence between Zdeněk Zouhar and Antonín Tučapský with a Focus on Choral Work – Source Situation

16.30-17.00     Klára Hedvika Mühlová (Brno): Nad hudebně-teoretickou pozůstalostí doc. Arne Linky (1938-1999) / On the Musictheoretical Legacy of doc. Arne Linka (1938-1999)

17.00 Conference closing


 

Hledat na stránkách ČSHV

ČSHV calendarium

prosinec 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Kdo je kdo?