Na přelomu roku vydala Moravská zemská knihovna v Brně knihu editorů a autorů Jany Frankové a François-Pierre Goye Antonín Rejcha znovunalezený. Dvojjazyčná česko francouzská publikace není jen bohatě vybaveným katalogem výstavy, ale i edicí unikátně dochovaného a šťastnou náhodou vloni objeveného Rejchova zápisníku.

Velkou výhodou je její dostupnost na stránkách MZK (PDF, 34MB): Antonín Rejcha znovunalezený

Antonín Rejcha znovunalezený
Jana Franková – François-Pierre Goy, Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2021. 749 stran   ISBN 978-80-7051-312-5

 

Obsah

OBSAH /
TABLE DES MATIÈRES
7 Předmluva / Avant-propos

19 KAPITOLA I / CHAPITRE I
20 Rodina a dětství v Čechách
21 Notes sur la famille de Reicha en Bohême

89 KAPITOLA II / CHAPITRE II
90 Rejchova rodina ve Francii
91 La famille française d’Antoine Reicha et sa descendence

129 KAPITOLA III / CHAPITRE III
130 Rejchův fond ve Francouzské národní knihovně
131 Le fonds Reicha de la BnF

177 KAPITOLA IV / CHAPITRE IV
178 Rejcha a Beethoven
179 Reicha et Beethoven

225 KAPITOLA V / CHAPITRE V
226 Rejchova tvorba pro sólový klavír
227 La musique de piano solo d’Antoine Reicha

253 KAPITOLA VI / CHAPITRE VI
254 Ponoření se do prostředí smyčcových kvartetů počátku 19. století s Antonínem Rejchou
255 En immersion dans la culture du quatuor à cordes du début du XIXe siècle avec Antoine Reicha

307 KAPITOLA VII / CHAPITRE VII
308 Rejcha a opera
309 Reicha et l’opéra

353 KAPITOLA VIII / CHAPITRE IVII
354 Lokální kolorit v Rejchových operách Natalie, Philoctète a Sapho
355 La couleur locale dans les opéras Natalie, Philoctète et Sapho d’Antoine Reicha

411 KAPITOLA IX / CHAPITRE IX
412 Skutečný revolucionář - Rejcha teoretik a pedagog
413 Le véritable révolutionnaire - Reicha théoricien et pédagogue

458 Zápisník Antonína Rejchy / 459 Carnet de notes de Reicha

471 KATALOG VÝSTAVY / CATALOGUE D’EXPOSITION
472 Rodina a dětství / 473 Famille et enfance
482 Vzdělání / 483 Formation
490 Rejcha a Beethoven / 491 Reicha et Beethoven
504 Pobyt v Hamburku / 505 Séjour à Hambourg
524 Rejcha a opera / 525 Reicha et opéra
550 Vídeňská léta / 551 Les années viennoises
570 Návštěva Lipska / 571 Visite à Leipzig
598 Teoretik a pedagog / 599 Théoricien et pédagogue
622 Skladatel v Paříži / 623 Compositeur à Paris

647 DODATEK / POSTLUDE
648 Rejcha a já / 649 Reicha et moi
653 Resumé in English / Resumé en anglais
657 Seznam vyobrazení / Liste des illustrations
673 Seznam doporučených nahrávek k výstavě / Liste des enregistrements de l’exposition
677 Seznam zkratek konzervačních institucí / Sigles des institutions conservatrices
679 Soupis literatury / Bibliographie
711 Jmenný rejstřík / Index des noms
729 Rejstřík skladeb A. Rejchy / Index des œuvres d’A. Reicha
733 Rejstřík pramenů děl A. Rejchy / Index des sources des œuvres d’A. Reicha
737 Rejstřík úramenů jiných autorů / Index des sources d’autres auteurs
747 Poděkování / Remerciements

 

Hledat na stránkách ČSHV

ČSHV calendarium

prosinec 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Kdo je kdo?