Dovolujeme si upozornit na další letošní číslo časopisu Hudební věda

HUDEBNÍ VĚDA, ročník LIX, Obsah čísla 2-3/2022
ČLÁNKY / ARTICLES
History of Popular Music Research in the Czech Lands and Hungary: Contexts, Parallels, Interrelations (1918–1998) / Dějiny výzkumu populární hudby v českých zemích a Maďarsku: souvislosti, paralely, vzájemné vztahy (1918–1998)
Jan Blüml – Ádám Ignácz

Jiří Fukač and His Contribution to Popular Music Research / Jiří Fukač a jeho přínos pro výzkum populární hudby
Aleš Opekar

Music with a Revolutionary Purpose: Jazz Journalist Emanuel Uggé / Hudba revolučního smyslu: Jazzový publicista Emanuel Uggé
Petr Vidomus

Punk and Oi! Rebellion? Music and Commodification of the Youth Subcultures in Czechoslovakia at the Turn of the 1980–90s / Punk a oi! Rebelie? Hudba a komodifikace subkultur mládeže v Československu na přelomu osmdesátých a devadesátých let 20. století
Miroslav Michela

Private Czech Radio Broadcasting, Its Music Programming and Audience in the 1990s Illustrated with the Regional Station Radio Faktor / České soukromé rozhlasové vysílání, jeho hudební dramaturgie a publikum v devadesátých letech 20. století na příkladu regionální stanice Radio Faktor
Petr Šrajer

Resumé k jednotlivým článkům jsou dostupná na webových stránkách časopisu: www.hudebniveda.cz


KONFERENCE / CONFERENCE

Conference Activities of Czech Musicology in Relation to Popular Music (Especially Focusing on Popular Music of Communist and Post-Communist Europe) in Recent Years / Konferenční aktivity české muzikologie ve vztahu k populární hudbě (zejména se zaměřením na populární hudbu komunistické a postkomunistické Evropy) v posledních letech (Jan Blüml)


RECENZE / REVIEWS

Irena Přibylová a Lucie Uhlíková (eds.): Od folkloru k world music: Hudba a prostor (Lubomír Tyllner)

Přemysl Houda: Normalizační festival: socialistické paradoxy a postsocialistické korekce (Aleš Opekar)

Ádám Havas: The Genesis and Structure of the Hungarian Jazz Diaspora (Yvetta Kajanová)


ČESKÁ RESUMÉ / ENGLISH SUMMARIES

Resumé k jednotlivým článkům jsou dostupná na webových stránkách časopisu: www.hudebniveda.cz


 

Hledat na stránkách ČSHV

ČSHV calendarium

duben 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Kdo je kdo?