HUDEBNÍ VĚDA, ročník LX, Obsah čísla 1/2023

EDITORIAL / NOTE FROM THE EDITOR
Jak nám zní boj: hudební odezvy krizových období v českých zemích během devatenáctého a dvacátého století / Hearing Struggle: Musical Responses to Times of Crisis in the Czech Lands during the Nineteenth and Twentieth Centuries
Anja Bunzel

ČLÁNKY / ARTICLES
Building Czech Cultural Life: The Music Department of the Artists’ Society in the First Decade of Its Existence / Budování českého kulturního života: hudební odbor Umělecké besedy v prvním desetiletí své existence
Jiří Kopecký

Czech Patriotism in an Overture Inspired by Brahms: Dvořák’s Husitská / České vlastenectví v předehře inspirované Brahmsem: Dvořákova Husitská
David R. Beveridge

“So We Have a New Musical and Social Form – Opera-crisis:” The Transformation of Bohuslav Martinů’s Music Theatre after “Black Tuesday” 1929 / „Tak máme novou hudebně-sociální formu – opera-krize:“ Proměny hudebního divadla Bohuslava Martinů po „Černém úterý“ 1929
Aleš Březina

From Crisis to Stasis: Depicting History in Czech Opera after 1948 / Od krize k bezčasí: Národní historie v české opeře po roce 1948
Tereza Havelková

Michna, Chaos and Czechness / Michna, chaos a českost
Michael Beckerman

Resumé k jednotlivým článkům jsou dostupná na webových stránkách časopisu: www.hudebniveda.cz


 

Hledat na stránkách ČSHV

ČSHV calendarium

červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Kdo je kdo?