HUDEBNÍ VĚDA, ročník LXI číslo 2/2024

ČLÁNKY / ARTICLES

Lucija Konfic: Ludmila Zadrobilkova (1844–1872) – in Public and in Private. On the Performances of the Czech Pianist in Croatia and Slavonia / Ludmila Zadrobilková (1844–1872) – na veřejnosti i v soukromí. O vystoupeních české klavíristky v Chorvatsku a Slavonii

Petr Venglař: Hudební tvorba Ludevíta Procházky, skladatele Kovářské a jiných vlasteneckých písní a sborů / Musical Works of Ludevít Procházka, Composer of Kovářská and Other Patriotic Songs and Choirs

Jana Laslavíková: Z monarchie do republiky. Pôsobenie Bruna Waltera v Prešporku na sklonku 19. storočia a jeho kontakty s Ivanom Ballom v medzivojnovom období / From the Monarchy to the Republic. The Work of Bruno Walter in Pressburg at the End of the Nineteenth Century and His Contacts with Ivan Ballo in the Interwar Period

Petr Vidomus: Just don’t Call It a Magazine: Czech Jazz Fanzines of Two Totalities (1944‒1958) / Hlavně tomu neříkej časopis: české jazzové fanziny dvou totalit (1944‒1958)

KONFERENCE / CONFERENCE

Konference MCMI 2023 – Dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů (Jiří Belis)

 

RECENZE / REVIEWS

Blake Wilson: Singing to the Lyre in Renaissance Italy. Memory, Performance, and Oral Poetry (Jan Baťa)

Ondřej Pivoda – Lubomír Spurný: Pavel Haas. A Catalogue of the Music and Writings (Jiří Čevela)

Eliška Nováková: Život jako koncert pro dva klavíry (Anja Bunze)

 

ČESKÁ RESUMÉ / ENGLISH SUMMARIES

Resumé k jednotlivým článkům jsou dostupné na webových stránkách časopisu: www.hudebniveda.cz


 

Hledat na stránkách ČSHV

ČSHV calendarium

červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Kdo je kdo?