HUDEBNÍ VĚDA, ročník LX, Obsah čísla 4/2023

ČLÁNKY / ARTICLES

Nobuaki Tanaka: „… Mein lieber Benda…“ Franz Benda (1709–1786) als Hofmusiker Friedrichs II. von Preußen (1712–1786)

Eva Vičarová – Sławomir Wieczorek: The Holocaust Commemoration Through Music and Sounds in Terezín and Auschwitz-Birkenau after 1989

Lubomír Spurný – Matěj Ištvánek – Jan Jiraský: Paměť zvuku (Smetana–Dvořák–Janáček). K metodě zpracování zvukových nahrávek pomocí nástroje MemoVision

KONFERENCE / CONFERENCE

IASPM v čase krizí. Poslední dva kongresy Mezinárodní asociace pro výzkum populární hudby (Aleš Opekar)

RECENZE / REVIEWS

Jiří Sehnal: Johann Joseph Ignaz Brentner (ed. Václav Kapsa): Duchovní árie / Sacred Arias I; Instrumentální hudba / Instrumental Music; Offertoria solenniora; Duchovní árie / Sacred Arias II

Slávka Kopčáková: Josef Fulka: Kapitoly z filosofie nové hudby

BIBLIOGRAFIE / BIBLIOGRAPHY

Česká muzikologická produkce v roce 2022 – výběrová bibliografie (Markéta Kratochvílová)

Resumé k jednotlivým článkům jsou dostupná na webových stránkách časopisu: www.hudebniveda.cz