HUDEBNÍ VĚDA, ročník LXI číslo 1/2024

ČLÁNKY / ARTICLES

František Matějovský (1871–1938): A Biographical Review / František Matějovský (1871–1938): životopisný přehled
Fatima Hadžić – Lana Šehović

Hudební narativita a mytologické reference Picassiády Karla Kupky / Musical Narrativity and Mythological References of Picassiáda by Karel Kupka
David Kozel

Josef Kotek and Popular Music Research in the Czech Lands / Josef Kotek a výzkum populární hudby v českých zemích
Jan Blüml

RŮZNÉ / MISCELLANEA

Breaking Barriers. An Intellectual Biography of Lenka Hlávková (Paweł Gancarczyk)

Selected Bibliography of the Works of Lenka Hlávková (Jan Ciglbauer)

RECENZE / REVIEWS

Jiří Sehnal: Figurální mše na Moravě od 17. století do současnosti
Václav Kapsa

John C. Tibbetts – Michael Saffle – William A. Everett: Performing Music History: Musicians Speak First-Hand about Music History and Performance
Helena Spurná

Daniela Kotašová: Harfy ve sbírce Národního muzea – Českého muzea hudby / Harps in the Collection of the National Museum – Czech Museum of Music
Fanny Guillaume-Castel

Eike Feß: Arnold Schönberg and Composition with Twelve Tones
Josef Fulka

ČESKÁ RESUMÉ / ENGLISH SUMMARIES

Resumé k jednotlivým článkům jsou dostupné na webových stránkách časopisu: www.hudebniveda.cz