Kalendář událostí

Duchovní hudba na Východě a na Západě - konference
Shlédnutí : 243

 

Mezinárodní muzikologická konference

Duchovní hudba na Východě a na Západě

 

Praha, 22. – 25. listopadu 2018

 

Pořadatel: Spolek Philokallia

Partneři:
ISOCM – The International Society for Orthodox Church Music
Pedagogická fakulta – Univerzita Karlova v Praze
Ústav hudební vědy – Filozofická fakulta – Univerzita Karlova v Praze

Po velkém mezinárodním úspěchu konference Ars Nova East and West, kterou Spolek Philokallia pořádal v roce 2016 ve spolupráci s mezinárodní společností pro duchovní hudbu ISOCM a s Univerzitou Karlovou, se vědecká komise konference rozhodla pořádat tuto konferenci každé dva roky v Praze. Vzhledem k tomu, že Praha se nachází v centru Evropy a může působit jako pomyslný most mezi Východem a Západem, se bude tato konference vždy zabývat duchovní hudbou na Východě a na Západě. V roce 2018 vědeckou komisi konference inspirovalo 240. výročí smrti největšího postbyzantského skladatele 18. stol. Petra Pelloponisia a rozhodla se pro téma Enlightenment and Illumination: Sacred Music East and West, Osvícenství a osvícení v duchovní hu dbě na Východě a na Západě.

Pojem „světlo“ je základem obou slov – osvícení i osvícenství, avšak jejich chápání a vliv na Východě i na Západě jsou velmi rozdílné. Osvícenství (Aufklärung, le Siècle des Lumières) se zaměřovalo na lidský rozum jako hlavní prostředek vývoje lidstva, a to v protikladu vůči církevnímu dogmatu (zejména ve Francii 18. století). V porovnání s tím je východní církevní hudba jako jedno z církevních umění považována za prostředek „osvícení“ (φωτισμός), ve kterém člověka neosvěcuje rozum, ale zkušenost setkání s Bohem.
Konference si klade za cíl prozkoumat roli a charakter duchovní hudby psané ve vztahu k těmto dvěma pojetím.
Jazyk konference: angličtina

Konference si klade za cíl prozkoumat roli a charakter duchovní hudby psané ve vztahu k těmto dvěma pojetím.

Témata zahrnují mj.:
- západní duchovní hudbu jako vyjádření idejí osvícenství
- západní duchovní hudbu v opozici k osvícenství
- východní duchovní hudbu jako vyjádření idejí osvícení
- osvícenství a osvícení jako protikladné nebo doplňující se myšlenky v církevním umění
- dědictví osvícenství ve vývoji západní duchovní hudby
- osvícení na ikonách a v hudbě
- vztahy mezi západní a východní duchovní hudbou vyplývající z osvícenství

Jazyk konference: angličtina

Místo konání: 
Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova
Magdalény Rettigové 47/4, 116 39 Praha 1 – Nové Město
Velký sál

Vědecká komise:
Dr Grigoris Anastasiou – Ιnstitute of Byzantine Musicology, Athens
Prof. Dr Achilleas Chaldaeakes – National & Kapodistrian University of Athens
Dr Maria Alexandru – Aristotle University of Thessaloniki
Very Rev Dr Ivan Moody – CESEM - Universidade Nova, Lisbon
Mgr. Marc Niubo, Ph. D. – Institute of Musicology, Charles University, Prague
MgA. & Mgr. Marek Valášek, Ph.D – Charles University, Prague
PhDr. Marios Christou, PhD. – Charles University, Prague

Komise pro organizační záležitosti:
PhDr. Marios Christou, PhD. – Charles University, Prague
Very Rev Dr Ivan Moody – CESEM - Universidade Nova, Lisbon
Dr Maria Takala-Roszczenko – University of Eastern Finland, Joensuu

 

Program

(http://www.isocm.com/prague-schedule-2018 ):

International Conference on Sacred Music East and West:

“Enlightenment & Illumination”

Prague, Czech Republic / 23-25 November 2018

Conference Schedule

 

Thursday 22 November

11:00 – 13:00 Workshop I: Marek Valášek: Elements of Eastern Sacred Music in Czech Music

14:30 – 16:00 Workshop II: Maria Alexandru: Byzantine Music Education

Workshops take place at Charles University, Faculty of Education

Magdalény Rettigové 47/4, 116 39 Praha 1- Nové Město-Praha 1 Room R 107.

  

Friday 23 November

Conference Venue:
Charles University, Faculty of Education, Magdalény Rettigové 47/4, 116 39 Praha 1- Nové Město-Praha 1 Velký sál (Large hall).

10:00 Opening addresses
 

10:30 First Session

Maria Alexandru: Logos and Light in Byzantine Hymnography and Music. Thoughts on the Meta-aesthetics of Byzantine Chant

Emmanouil Doundoulakis: The Terms “Light” and “Illumination” in the Hymns of the Theotokarion of St Nikodemos the Hagiorite

Dr. Solon J. Hadjisolomos: Byzantine Musical Tradition in Cyprus in the 18th Century

Lunch

 

13:00 Second Session

Emmanouil Giannopoulos: Compositions having the Designation “Ancient” (“ἀρχαῖον”) or “Old” (“παλαιόν”) in Psaltic Manuscripts and Printed Musical Books of Orthodox Chant

Thomas Apostolopoulos: A Description of a Pre-theory of Psaltike in German in a Printed Book of 1781

Flora Kritikou: The Case of the Musical Fragment Sinai X414

Balageorgios Dimitris: The Contribution of Parthenios Sgoutas to the “Exegesis” of the Notation

Christiana Demetriou: The Troparion Proskynyseos “Όντως μεγαλεία σοι εποίησε”

 

Coffee, refreshments

 
16:00 Third session

Marios Christou: The Kratema in the 1st Plagal Mode by P. Chalatzoglou – An 18th-century Kratema written in Sonata Form?

Nina-Maria WANEK: Early Studies on the “Greek Mass”: 18th-century Documents as an Expression of Enlightened Interest in Foreign Musical Cultures?

Panteleimon Zafiris: Eastern Sacred Music in a West Context during the Enlightenment: Eastern Catholic Churches

Viktroria Legkikh: St Nicholas of Myra as an Illuminated star and Bridge between the Catholic and Orthodox Worlds in Hymnography

Athanasios Delios: The Presence of Light in the Kalophonic Sticheron “Προτυπῶν τὴν ἀνάστασιν”

18:30 Reception 

 

Saturday 24 November

 

9:30 Fourth Session

Robert Galbraith: The European Enlightenment: Very Different Effects on European and Russian Sacred Music

Chiara Bertoglio: Themes of Light in Christoph Graupner’s Sacred Output

Florian Bassani: Gregorio Ballabene's 48-part Mass for twelve choirs (1777): Megalomaniac Anachronism or Enlightened Completion of the Roman Baroque?

Anna Sanda: Balancing between Tradition and Rationalism: Enlightenment and Sacred Music Practice at the Late 18th century Electoral Court Chapel in Bonn

Lunch

 

13:00 Fifth Session

Leona Stříteská: The Cecilian Movement contra Enlightenment Ideals

Helena Kramářová: Enlightenment and Music in Brno in the Second Half of the 18th Century

Kinga Kiwała: Temporal Aspects of “Epiphanic Moments” in Religious Music

Bogdan Djakovic: The Meeting of the Ideas of the Western Enlightenment and Eastern Illumination at the Serbian Karlovci Metropolitanate in the 18th century: from Theology to Music

Coffee


15:30 Sixth session

Ivan Moody: Icons of Light

Oleh Harkavyy: Oleh Harkavyy's "Lux aeterna" (2018) in the "Light" of the Enlightenment

Slavomír Hořínka: Changing the Scale of Perception: a Compositional Strategy of Illumination and Enlightenment

 

19:30 Concert:

Liturgy and Mass - or - Enlightenment and Illumination

Sacred Music of the 18th century East and West

A concert presenting various settings of the Western Mass by great masters such as W. A. Mozart, J. Haydn and others along with notable settings of the Eastern Liturgy of St John Chrysostom by famous Orthodox composers

Piccolo coro & Piccola orchestra, conductor: Marek Valášek (Czech Republic)

Achilleas Chaldaiakis (Greece) – solo, protopsaltis

Venue: Church of St Wenceslas of Zderaz, Resslova 300/6 120 00, Prague 2

 

Sunday 25 November

9:30 Divine Liturgy

With the Philokallia Ensemble & Choir of the Cathedral of Ss. Cyril and Methodius
conductor: Marios Christou

Church of Ss. Cyril and Methodius, Resslova 9a, Prague 2

 

14:00 Seventh Session

Ivana Noble and Kateřina Kočandrle Bauer (two papers): The Johannine Theology of Light in Orthodox Theology and Spirituality: From St Gregory Palamas to 20th- and 21st-century Orthodoxy in the West

Coffee


15:30 Eighth  session

Bogdan Hulea: Orthodox Music from Transylvania between Byzantine and Folk Music

Svetlana Poliakova: The Enlightenment of Russia: Views on the Introduction of Christian Chant

Jan Protopapas: Music for Enlightenment and Illumination: An Introduction to the Sacred Music of Sikhism


Departures


Více informací: http://www.isocm.com/2018conference-prague

Místo : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 47/4, 116 39 Praha 1- Nové Město