Kalendář událostí

Stáhnout jako soubor iCal
Seznámení s hudební vědou - kurz ÚHV FF UK
Shlédnutí : 123

Kurz Seznámení s hudební vědou - zahájení.

Pořádá Ústav hudební vědy FF UK

Kurz o rozsahu 52 vyučovacích hodin (13 čtyřhodinových lekcí) je určen všem, kteří berou vážně svoji přípravu na přijímací zkoušky na obor hudební věda. Vítáni jsou ale všichni zájemci, kteří se chtějí seznámit se základy odborné muzikologické práce, rozšířit své znalosti v oblasti dějin hudby a hudební teorie a také sluchově analytické dovednosti. Výuka je realizována formou přehledových přednášek a cvičení (dějiny hudby, hudební teorie, sluchová analýza), volitelných přednášek (např. hudební psychologie, etnomuzikologie), seminářů k vybrané problematice (práce s odbornými texty) a praktických cvičení (přehrávky, videoprojekce, sluchová cvičení, analýzy skladeb).

 

Zápis, zahájení a vstupní lekce se konají v pátek 8. února 2019 od 14.30 do 18 hodin v posluchárně Ústavu hudební vědy FF UK (místnost č. 405, 4. patro), nám. Jana Palacha 2, Praha 1. Program kurzu a jak se na něj přihlásit najdete zde.
https://uhv.ff.cuni.cz/cs/studium/verejnost/seznameni/

Další termíny:

Datum 15.00 – 16.30 16.30 – 18.00
8. února Hudební teorie Dějiny hudby (středověk)
15. února Hudební teorie Volitelná přednáška
1. března Seminář (středověk) Volitelná přednáška
15. března Dějiny hudby (renesance) Seminář (renesance)
29. března Dějiny hudby (baroko) Seminář (baroko)
5. dubna Dějiny hudby (klasicismus) Seminář (klasicismus)
12. dubna Dějiny hudby (19. století) Hudební teorie
26. dubna Dějiny hudby (19. století) Hudební teorie
3. května Seminář (19. století) Hudební teorie
10. května Dějiny hudby (1. polovina 20. století) Volitelná přednáška
17. května  Dějiny hudby (2. polovina 20. století) Hudební teorie
24. května Seminář (hudba 20. století) Hudební teorie
31. května Seminář k přijímacímu řízení Závěrečný test z hudební teorie

 

Místo : Ústav hudební vědy, FF UK, nám. Jana Palacha 2, 11638 Praha, (místnost č. 405, 4. patro)