Kalendář událostí

Zdeněk Nejedlý a česká hudební věda 1919-2019
Shlédnutí : 38

A/političnost a společenská relevance: Zdeněk Nejedlý a česká hudební věda 1919-2019

v roce 2019 uplyne 100 let od jmenování Zdeňka Nejedlého řádným profesorem hudební vědy na Univerzitě Karlově.

Při této příležitosti pořádá Ústav hudební vědy FF UK ohlédnutí za vývojem české muzikologie ve 20. století až po současnost.
Ohlédnutí proběhne formou jednodenní konference v pátek 18. října 2019 na Filozofické fakultě UK.
Konference je otevřena pro všechny relevantní příspěvky.

Abstrakt příspěvu je třeba zaslat do 27. 6. 2019, více informací k přihlášení příspěvku najdete v příslušném článku Call for Papers

Více informací společně s oficiálním CFP (PDF) naleznete na stránce: https://uhv.ff.cuni.cz/cs/2019/05/29/a-politicnost-a-spolecenska-relevance-zdenek-nejedly-ceska-hudebni-veda-1919-2019/