Kalendář událostí

Mezinárodní hudební festival v Českém Krumlově - zahajovací koncert
Shlédnutí : 20

Zahajovací galavečer festivalu

Venuše a živly: Hudba a tanec doby Krále Slunce 

Zahajovací galavečer s barokní iluminací Zámecké zahrady
 

Program

Choreografie, režie, scénář: prof. Helena Kazárová, Ph.D.
Výprava: Roman Šolc
Scéna: Ing. arch. Václav Krajc
Odborný poradce: PhDr. Pavel Slavko

Režijní spolupráce: Leona Primová
Asistenti choreografie: Veronika Brzková, Miroslav Stehlík

Tančí: Hartig Ensemble a hosté
V roli Venuše: Ida Fišerová
V roli Apollóna/Ohně: Francesco Scarpato (IT)

Program: J. F. Rebel (Les Éléments), J. B. Lully, M. Marais et al. (Divertissement royal), G. F. Händel (Water Music, Suite No. 2)

Výpravné představení s názvem „Venuše a živly: Hudba a tanec doby Krále Slunce“ přiblíží dobu konce 17. a začátku 18. století, dobu francouzského panovníka Ludvíka XIV., jenž miloval hudbu i tanec, realizoval mnohá hudebně taneční představení a sám v nich také účinkoval. Poprvé to bylo v roce 1651, když byl ještě chlapec a veřejně vystoupil v Baletu noci. Tehdy jej doprovázel Jean-Baptiste Lully, králův dvorní skladatel a kapelník, který později pro mladého Ludvíka složil další balety a stal se jeho důvěrníkem. Představení na barokní fontáně Zámecké zahrady bude doplněno hudbou dalších Lullyho současníků.

Zámecká zahrada s fontánou zobrazující antická božstva vody a úrody je jako stvořená pro oslavu genia loci českokrumlovského zámku a zároveň pro reminiscenci barokních slavností, jejichž středobodem býval tanec. Stalo se tak zejména díky Ludvíku XIV., který užíval svou taneční roli Apollóna jako metaforu své slávy a moci. Všichni směřovali k jeho dvoru, výjimkou nebyl ani krumlovský vévoda Jan Kristián z Eggenbergu. Prostřednictvím hudby, tance, sofistikovaného umění iluminace a dalších efektů se přeneseme do jejich doby a zároveň oslavíme zemi, vzduch, vodu a také oheň, symbolizující žár slunce (Apollón) a lásky (Venuše).

Další podrobnosti: http://festivalkrumlov.cz/program-a-vstupenky/venuse-a-zivly-hudba-a-tanec-doby-krale-slunce/

Program celého festivalu: http://festivalkrumlov.cz/program-a-vstupenky/