Kalendář

Shlédnutí : 397

Mezinárodní den hudby (International Day of the Music, International Music Day)

vznikl z iniciativy největších hudebních osobností 20. stol. (mezi nimiž byl také skladatel D. Šostakovič a houslový virtuos a dirigent Lord Y. Menuhin). Mezinárodní hudební rada při UNESCO roku 1974 rozhodla o jeho ustanovení, takže se od roku 1975 slaví vždy 1. října. MDH je věnován především hudbě klasické.

Cílem je propagovat hudbu v celé společnosti (jakožto jeden z výrazných tmelicích prvků), naplňování ideálů UNESCO – mír a přátelství mezi národy a rozvoj jejich kultur při výměně zkušeností a vzájemné spolupráci na poli hudby; MDH má též podporovat aktivity IMC (International Music Council).

V MDH jsou organizována setkání umělců, soutěže a hudebních kvízy; besedy se skladateli, interprety a muzikology; pořádají se výstavy hudebních nástrojů, plakátů, obrazů, soch, karikatur a fotografií s hudebním tématem. MDH se odráží též v televizním a rozhlasovém programu, kdy jsou přenášeny koncerty, rozhovory i diskuse s hudebníky nebo o hudbě; pozornost mu bývá věnována i v tisku. MDH je též příležitostí pro boj proti zvukovému znečištění.

V Rusku je pak 1. říjen i tradičním začátkem koncertní sezóny.