Kalendář událostí

Muzikologický seminář - MLŠSH Valtice
Shlédnutí : 14

MUZIKOLOGICKÝ SEMINÁŘ

Problémy teorie a provozovací praxe hudby 15. a 16. století ve střední Evropě

Vyučující:

Prof.  Dr. Inga Mai Groote (Universität Zürich)
PhDr. Lenka Hlávková, Ph.D. (Univerzita Karlova, Praha)

Kurz se koná ve spolupráci s Institut für Musikwissenschaft Universität Zürich, Ústavem hudební vědy FF UK v Praze a evropským projektem HERA Sound Memories (www.soundme.eu).

Koncepce práce ve třídě nedovoluje zvolit si tuto třídu jako druhou, volitelnou.

Tento kurz bude probíhat v angličtině a výuka začne v pondělí 8. července.

Muzikologický seminář se bude věnovat vybraným otázkám z oblasti hudební kultury pozdního středověku a raného novověku ve střední Evropě.

Program:

Střední Evropa jako koncept hudební historiografie
Petrus Wilhelmi de Grudencz a specifické rysy hudební kultury ve střední Evropě
Johannes Tourout a franko-vlámská polyfonie na císařském dvoře
Proč se mladí luteráni učili hudbě? Repertoár a interpretační praxe
Šíření hudby mezi hanzovními městy: lokální a mezinárodní repertoár

Studentům budou před začátkem výuky poskytnuty texty a notové materiály pro samostatnou přípravu.

Aktivně se mohou zúčastnit pouze studenti a absolventi oboru hudební věda nebo příbuzných oborů.

 

POŽADOVANÁ ÚROVEŇ STUDENTŮ

studenti nebo absolventi oboru hudební věda nebo příbuzných oborů

 

MAXIMÁLNÍ POČET STUDENTŮ

12

 

Inga Mai Groote je profesorkou hudební vědy na Univerzitě v Curychu. Studovala hudební vědu, historii a italskou filologii. Ve svém výzkumu se zabývá dějinami raně novověké hudební teorie a s ní související knižní kultury (včetně rekonstrukce výuky hudby a hudební teorie ve školách a na univerzitách 16. a 17. století). Dále pak dopadem konfesionalizace na německou hudební kulturu 16. a 17. století (vokální hudba, dějiny institucí, hudební myšlení). V současné době je vedoucí švýcarského týmu evropského výzkumného projektu HERA Sound Memories: The Musical Past in Late-Medieval and Early-Modern Europe (www.soundme.eu).

Lenka Hlávková pracuje v Ústavu hudební vědy FF UK v Praze jako odborná asistentka v oblasti dějin hudby před rokem 1600 a hudební paleografie. Badatelsky se zaměřuje na výzkum hudební kultury střední Evropy v pozdním středověku, české prameny 15. a první poloviny 16. století (Kodex Strahov, Kodex Speciálník ad.), polyfonní mešní ordinarium, polyfonní píseň 15. století a cantus fractus v českých pramenech. V současné době je vedoucí českého týmu evropského výzkumného projektu HERA Sound Memories: The Musical Past in Late-Medieval and Early-Modern Europe (www.soundme.eu).

Více informací: http://www.early-music.cz/lektori-tridy/r2019/lenka-hlavkova-inga-mai-groote/