Kalendář událostí

Po stopách A. Dvořáka - Dvořákova Praha - zahájení
Shlédnutí : 40

Dvořákova Praha

Již tradičně směřuje cesta festivalových hostů poslední neděli před zahájením Dvořákovy Prahy po stopách Antonína Dvořáka. Cyklus výletů přivádí posluchače do míst spojených s životem našeho největšího skladatele, která ožívají hudbou i zapáleným výkladem festivalového muzikologa dr. Davida Beveridge. Dosud hosté zavítali do Lužan (2013), Zlonic (2014), Vysoké u Příbramě (2015), Nelahozevsi (2016), Kroměříže (2017) a Prahy (2018). Letošní putování povede do jednoho z doposavad relativně opomíjených míst, kterým je Plzeň. Skladatel se do města opakovaně a rád vracel nejen jako návštěvník operních představení v tehdy čerstvě otevřeném Divadle J. K. Tyla, ale i jako dirigent svých sborových děl. Jeho nejvýznamnější návštěva Plzně se uskutečnila v březnu 1885, kdy zde dirigoval světovou premiéru své kantáty Svatební košile.

 

Neděle 1. září, 16.30
Dům hudby Plzeň, Dvořákův sál
 
  • Tereza Hořejšová soprán

  • Richard Samek tenor
  • Roman Hoza baryton
  • Ahmad Hedar klavír
  • Pražský komorní sbor
  • Lenka Navrátilová sbormistr

 

Program

Antonín Dvořák: Král a uhlíř, B 21 a B 42 (výběr z prvního a druhého zhudebnění)

Antonín Dvořák: Tui nati vulnerati, smíšený sbor ze Stabat Mater, op. 58, B 71

Antonín Dvořák: Svatební košile, op. 69, B 135 (výběr)

Antonín Dvořák: Hymna českého rolnictva, op. 28, B 143

Antonín Dvořák: Sanctus ze Mše D dur, „Lužanské“, op. 86, B 153

Antonín Dvořák: Panenka a tráva z cyklu Čtyři písně na slova srbské lidové poezie, op. 6, B 29

Antonín Dvořák: Oblak a mrákota jest vůkol něho z cyklu Biblické písně, op. 99, B 185

Antonín Dvořák: Když mne stará matka z cyklu Cigánské melodie, op. 55, B 104

Josef Bohuslav Foerster: Oráč

Norbert Kubát: Čím srdce, čím jsi zhřešilo

Hynek Palla: Má láska

Antonín Dvořák: závěrečná scéna z opery Čert a Káča, op. 112, B 201

 

Tradiční festivalová ouvertura Po stopách Antonína Dvořáka nás letos zavede do západočeské metropole Plzně. Ačkoli toto město není ve všeobecném povědomí se skladatelovým jménem příliš často spojováno, za jeho života představovalo jednu z nejaktivnějších bašt dvořákovského kultu v českých zemích. Skladatel Plzeň opakovaně navštěvoval a se zdejšími hudebními kruhy byl v dlouhodobém přátelském kontaktu. Často zde dirigoval svá velká sborová díla včetně světové premiéry kantáty Svatební košile v březnu 1885. Kromě koncertního sálu, kde se tato významná událost odehrála, navštívíme také další autentická místa, kde se skladatel během svých pobytů ve městě pohyboval, to vše s odborným výkladem festivalového muzikologa dr. Davida Beveridge. Pochopitelně nebude chybět Dvořákova hudba. Nezvykle pestrý program koncertu je sestaven této akci „na míru“: každé z uvedených děl reprezentuje tím či oním způsobem skladatelovy vazby na Plzeň. Některá z nich zde Dvořák osobně dirigoval nebo je interpretovala jeho dcera Magda, ceněná altistka, jiná zas místní hudebníci nastudovali na jeho počest, v jednom případě je se zdejším prostředím spojeno jméno libretisty. Věříme, že jejich uvedením na půdě města, které si skladatel tolik oblíbil, dostane příběh „Dvořák a Plzeň“ konkrétní obrysy a umožní nám alespoň na chvíli se pomyslně přenést do dob, kdy bylo možno Antonína Dvořáka potkat při procházce zdejšími ulicemi.

 

Více k programu na stránkách festivalu.