Kalendář událostí

M. Horyna: Hudební motivy v ilustracích spisu Welscher Gast (Praha)
Shlédnutí : 12

Oddělení muzikologie ÚDU AV ČR, v. v. i., zve na přednášku pořádanou v rámci cyklu
Dialogo della musica
Téma: Hudební motivy v ilustracích spisu Welscher Gast
Referující: doc. PhDr. Martin Horyna, Ph.D. (ÚDU AV ČR)

Na začátku 13. století sepsal Thomasin de Zerclaere, italský klerik z oblasti Friaulu znalý němčiny, nejstarší známá pravidla chování určená pro německé rytíře. Rozsáhlá báseň (kolem 15.000 veršů) pojednává o ctnostech a neřestech a nástrahách, které na mladého šlechtice číhají a se kterými musí svádět boj. Spis byl opisován do druhé poloviny 15. století.
Některé z asi 20 dochovaných rukopisů jsou bohatě ilustrovány. Některé obrazové motivy evokují hudební či zvukové produkce, těmto motivům bude věnována přednáška.

Úterý 22. října 2019 16.30h
ÚDU AV ČR, Husova 4, Praha 1, 1. patro, místnost č. 117

www.udu.cas.cz

Dialogo della musica Horyna 1

Místo : ÚDU AV ČR, Husova 4, Praha 1, 1. patro, místnost č. 117