Kalendář událostí

M. Horyna: Hudební motivy v ilustracích spisu Welscher Gast (ČB)
Shlédnutí : 23

Biologické centrum AV ČR, v.v.i. České Budějovice, zve na 

Přednášku z 13.cyklu Akademických půlhodinek

Martin Horyna: Hudební motivy v ilustracích spisu Welscher Gast

Na začátku 13. století sepsal Thomasin de Zerclaere, italský klerik z oblasti Friaulu znalý němčiny, nejstarší známá pravidla chování určená pro německé rytíře. Rozsáhlá báseň (kolem 15.000 veršů) pojednává o ctnostech a neřestech a nástrahách, které na mladého šlechtice číhají a se kterými musí svádět boj. Spis byl opisován do druhé poloviny 15. století. Některé z asi 20 dochovaných rukopisů jsou bohatě ilustrovány. Některé obrazové motivy evokují hudební či zvukové produkce, těmto motivům bude věnována přednáška.

Doc. PhDr. Martin Horyna, Ph.D., vystudoval hudební vědu na FF UK v Praze (1975-1980), od roku 2000 vyučuje hudebně teoretické předměty na katedře hudební výchovy PF JU. Publikuje v oboru dějin české hudby a hudební teorie středověku a raného novověku, kromě řady článků vydaných v našich i zahraničních periodikách je autorem nebo spoluautorem devíti monografií zaměřených na edice rozsáhlých repertoárových celků hudby 15. až 17. století a hudebně teoretických textů 14. až 16. století. Staré hudbě se věnuje prakticky jako zakladatel a vedoucí souboru Dyškanti (od roku 1982).

Místo: Jihočeské muzeum, Dukelská 1, České Budějovice

Datum: 15.10.2019 16:00

-----------------------------------------

Akademické půlhodinky 13. cyklus

Pestrou směs zajímavých témat z nejrůznějších vědních oborů přináší třináctý přednáškový cyklus Akademické půlhodinky, který společně připravují Biologické centrum Akademie věd ČR a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. V celkem osmi přednáškách představují odborníci z obou institucí výsledky své výzkumné práce a další zajímavosti ze světa současné vědy. Přednášky se konají každé úterý v 16 hodin v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. Vstup je zdarma.

https://www.bc.cas.cz/verejnost-a-media/verejnost-a-media-detail/5043-akademicke-pulhodinky-13-cyklus/