Kalendář událostí

Stáhnout jako soubor iCal
P. Daněk: Neznámé hudební prameny k dějinám slánských literátů v 16. století (Slaný)
Shlédnutí : 27
14. listopadu 2019, 17.00, přednáška Petra Daňka ve Vlastivědném muzeu ve Slaném (Malá galerie): 
 
Neznámé hudební prameny k dějinám slánských literátů v 16. století
 
Přednáška bude věnována třem pramenům, které dokládají bohatou a zajímavou hudební praxi literátského bratrstva při kostele sv. Gotharda ve Slaném. Prvým je ve Vlastivědném muzeu nedávno objevený misál z počátku 16. století, který patří k významným tištěným pramenům k dějinám liturgie a liturgické hudby v Čechách raného novověku. Druhým je rukopis českých jednohlasých písní, který si slánští měštané pořídili v devadesátých letech 16. století a který je dnes uložen v Národním muzeu v Praze. Posledním je tisk mší císařského varhaníka Charlese Luythona, který patří mezi největší a nejnákladnější předbělohorské tisky. I ten byl nalezen teprve v nedávné době. Přednáška bude doplněna bohatou obrazovou dokumentací a zvukovými nahrávkami.
danek prednaska listopad 2019 1