Kalendář událostí

Veselá-Žůrek: Ne oči, ale mysl k Bohu. Prezentace knihy (Brno)
Shlédnutí : 23

Moravská zemská knihovna v Brně si vás dovoluje pozvat na slavnostní uvedení knihy
Ireny Veselé a Pavla Žůrka

Ne oči, ale mysl k Bohu.
Maurus Haberhauer (1746–1799) a hudební kultura benediktinského kláštera v Rajhradě v 18. století

Akce se uskuteční ve středu 27. listopadu 2019 v 18 hodin
v Moravské zemské knihovně, Kounicova 65a, 601 87 Brno
za laskavé podpory pana Oswalda J. Haberhauera.

*********************

MZK vydává novou publikaci Ne oči, ale mysl k Bohu – Maurus Haberhauer (1746–1799) a hudební kultura benediktinského kláštera v Rajhradě v 18. století. Publikace představuje život a dílo významného a dosud málo známého moravského hudebního skladatele období klasicismu, rajhradského benediktina Maura Haberhauera, a také další skladatele a hudebníky působící v 18. století na kůru klášterního kostela v Rajhradě.

https://goout.net/cs/jine-akce/slavnostni-uvedeni-knihy-ne-oci-ale-mysl-k-bohu/urdxe/+voqko/

facebook: Slavnostní uvedení knihy Ne oči, ale mysl k Bohu