Kalendář

Stáhnout jako soubor iCal
Koncert ČSKH - udělení ceny M. Kunovi (Praha)
Shlédnutí : 65

Akademie klasické hudby je známa především pořádáním festivalu Dvořákova Praha a od r. 2009 udílením Ceny Antonína Dvořáka, jejímiž držiteli jsou např. Josef Suk, Ivan Moravec, Jiří Kout, Ludmila Dvořáková, Jiří Kilián, Jiří Bělohlávek, Yo-Yo Ma, Richard Novák, Ivan Klánský, Česká filharmonie. V letošním roce se tzv. Rada akademiků rozhodla udělit i Cenu Akademie klasické hudby za přínos české hudební vědě a sice muzikologovi PhDr. Milanu Kunovi, DrSc. (1932). Cena mu bude předána na koncertě Českého spolku pro komorní hudbu ve středu 19. února 2020 v pražském Rudolfinu. Interprety koncertu složeného z děl Antonína Dvořáka, Josefa B. Foerstera, Bohuslava Martinů a Jiřího Gemrota budou houslista Ivan Ženatý a klavírista Martin Kasík. Více o koncertu na stránkách Akademie klasické hudby.  O Milanu Kunovi v ČHSOI.

Program večera

Jiří Gemrot:: Smuteční hudba pro housle a klavír

Antonín Dvořák:  Sonáta F dur pro housle a klavír op. 57

Josef Bohuslav Foerster: Balada pro housle a klavír op. 92

Bohuslav Martinů: Sonáta C dur pro housle a klavír H 120

PhDr. Milan Kuna, DrSc. patří mezi přední a výrazné osobnosti české hudební vědy. Je autorem řady monografií, vědeckých publikací, ale i například rozhlasových populárně naučných pořadů. Hlavním těžištěm jeho zájmu je osobnost a dílo Antonína Dvořáka. S přihlédnutím k mimořádným výsledkům práce a širokému profesnímu záběru se Rada akademiků při Akademii klasické hudby rozhodla ocenit PhDr. Milana Kunu mimořádnou cenou za přínos české hudební vědě. Ocenění bude předáno v rámci koncertu Českého spolku pro komorní hudbu 19. února v Rudolfinu. V programu večera zazní díla Antonína Dvořáka, Jiřího Gemrota, Josefa Bohuslava Foerstera či Bohuslava Martinů v podání houslisty Ivana Ženatého a klavíristy Martina Kasíka.