Kalendář

Stáhnout jako soubor iCal
Opekar - Blüml: Vývoj a perspektivy zkoumání populární hudby v českých zemích (Praha)
Shlédnutí : 94

Dovolujeme si upozornit na cyklus přednášek pořádaný Oddělením muzikologie ÚDU AV ČR a nazvaný Dialogo della musica. Přednášky budou probíhat v prostorách ÚDU AV ČR, Husova 4, Praha 1, vždy od 16:30h.

10. 3. 2020 - Aleš Opekar (ÚDU AV ČR) * Jan Blüml (Katedra muzikologie FF UP)
Vývoj a perspektivy zkoumání populární hudby v českých zemích

Vznik a institucionalizace oboru “Popular Music Studies” bývají ve světě zasazovány do 80. let 20. století zejména ve spojení s aktivitami badatelů z Velké Británie a USA (Simon Frith, Philip Tagg, Richard Middleton, Charles Hamm) a se založením společnosti International Association for the Study of Popular Music (IASPM). Historie teoretické reflexe populární hudby v českém prostředí má mnohem hlubší kořeny a zajímavé souvislosti, které vedou až k meziválečnému období a zejména pak k ustavení specializované pracovní pozice v Ústavu pro hudební vědu ČSAV v roce 1962 (Josef Kotek). Přednáška bude věnována historickému shrnutí i zamyšlení nad novými perspektivami rozvoje výzkumu populární hudby.