Kalendář

Stáhnout jako soubor iCal
ZRUŠENO!!! Vaculíková - Daněk: Nové poznatky o životě a díle Jiřího Cropatia Teplického (Praha)
Shlédnutí : 61

ZRUŠENO!!!

Až do odvolání jsou zrušeny přednášky v cyklu Dialogo della musica pořádané Ústavem dějin umění AV ČR (12. 3. 2020)

*********************

Dovolujeme si upozornit na cyklus přednášek pořádaný Oddělením muzikologie ÚDU AV ČR a nazvaný Dialogo della musica. Přednášky budou probíhat v prostorách ÚDU AV ČR, Husova 4, Praha 1, vždy od 16:30h.

24. 3. 2020 - Marta Vaculínová (Kabinet pro klasická studia AVČR) * Petr Daněk (ÚDU AVČR)
Musicus et poeta trilinguis. Nové poznatky o životě a díle Jiřího Cropatia Teplického

Jiří Cropatius Teplický má snad nejkratší heslo v českých i zahraničních slovnících a encyklopediích. Přednáška bude věnována novým zjištěním o jeho životě, působení, cestách, literární a hudební tvorbě, ke kterým autoři došli studiem neznámých českých i zahraničních pramenů. Díky jim se Cropatius jeví jako osobnost v mnoha ohledech mimořádná, vymykající se standardu dobového českého měšťana a humanistického vzdělance. Zvláštní pozornost bude věnována jeho tisku mší, který vydal v Benátkách roku 1578 v tiskárně Angela Gardana, a další skladatelské činnosti.