Kalendář

Stáhnout jako soubor iCal
ZRUŠENO - Spáčilová - Kapsa: Historické hudební inventáře z české a moravské perspektivy (Praha)
Shlédnutí : 74

Z DŮVODU NOUZOVÉHO STAVU ZRUŠENO

Dovolujeme si upozornit na cyklus přednášek pořádaný Oddělením muzikologie ÚDU AV ČR a nazvaný Dialogo della musica. Přednášky budou probíhat v prostorách ÚDU AV ČR, Husova 4, Praha 1, vždy od 16:30h.

28. 4. 2020 - Jana Spáčilová (Katedra muzikologie FF UP) * Václav Kapsa (ÚDU AV ČR)
Dialogo dei cataloghi. Historické hudební inventáře z české a moravské perspektivy

Seznam dosud známých historických hudebních inventářů z českých zemí vzbuzuje na první pohled otázky. Proč známe více hudebních inventářů moravských, než českých? Odráží tento nepoměr stav zpracování pramenů, nebo snad intenzitu tehdejšího hudebního provozu? Do jaké míry je náš obraz hudby v českých zemích 17. a 18. století determinován právě hudebními inventáři? A co se dá čekat od zkoumání tohoto druhu
hudebních pramenů? Nad hudebními inventáři z konce 17. a z 18. století bude veden přátelský rozhovor, nikoli combattimento. Ostatně, již jeden z nejvýraznějších zakladatelů tohoto bádání Jiří Fukač postavil svůj výzkum na analýze původem pražského inventáře dochovaného na jižní Moravě.