Kalendář

Stáhnout jako soubor iCal
D. Glüxam: Afektová teorie v hudbě 17. a 18. století (Praha)
Shlédnutí : 56

Srdečně Vás zveme na jednu z dalších přednášek z cyklu Collegium historiae artium

Dagmar Glüxam (Universität Wien)
Afektová teorie v hudbě 17. a 18. století

ve středu 25. března 2020 v 16:30 h
Ústav dějin umění AV ČR
Husova 4, 110 00  Praha 1
I. patro, č. 117

Přednáška se zaměří na tzv. afektovou teorii a její centrální roli v hudbě 17. a 18. století. Představí ji jako specifický dobový estetický kánon, který základní poslání hudby spatřoval ve vyjádření lidských emocí („afektů“) a v záměrném emočním ovládnutí posluchače prostřednictvím principu napodobení (mimesis). Na řadě hudebních příkladů bude demonstrováno, jak je tento princip aplikován na jednotlivé hudební prostředky (melodie, rytmus, tempo, takt, harmonie, artikulace, ornamentika nebo obsazení) a jak se zdánlivě abstraktní notový text prostřednictvím mimesis promění v nekonečnou řadu symbolů, které lze dešifrovat, a tím odhalit afekt(y) konkrétního hudebního díla. V poslední monografické práci na toto téma, Aus der Seele muß man spielen … (Wien: Hollitzer, 2020), Dagmar Glüxam také prokazuje, že adekvátní rozeznění partitury hudebních kompozic tohoto období z hlediska tempa, artikulace, nebo dynamiky není možné bez znalosti jejich afektivního obsahu.

Další informace viz událost na Facebooku.