Kalendář událostí

Stáhnout jako soubor iCal
Mezinárodní výroční konference ČSHV 2020
Shlédnutí : 39

Mezinárodní výroční konference ČSHV 2020

20. – 21. listopadu 2020, České muzeum hudby, Karmelitská 2, Praha 1, Malá Strana

Předsednictvo České společnosti pro hudební vědu zve muzikologickou obec k účasti na letošní výroční konferenci ČSHV.
Uvítá především návrhy referátů, které budou vycházet z níže uvedeného tematického okruhu:  

Folklór a folklórní inspirace v hudbě

Přihlášky prosím posílejte výhradně prostřednictvím tohoto online formuláře:

https://www.cshv.cz/index.php/aktivity-cshv/prihlaska-na-konferenci-2020

a sice do 13. září 2020.

Souběžně s hlavním tématem však bude dán prostor i volným referátům a krátkým sdělením o aktuálním výzkumu. Některé příspěvky mohou být představeny účastníkům konference i formou statického posteru. ČSHV chce dát prostor i mladým začínajícím muzikologům a muzikoložkám, proto se počítá i se studentskou sekcí (nesoutěžní), do níž jsou srdečně zváni studenti všech stupňů vysokoškolského studia hudební vědy.

Délka předneseného referátu nesmí přesáhnout 15 minut (5 normostran textu). Organizátoři si vyhrazují právo výběru z přihlášených konferenčních příspěvků. Články vzešlé z konferenčních referátů budou moci být publikovány v recenzovaném periodiku České společnosti pro hudební vědu Muzikologické fórum (v původním nebo rozšířeném rozsahu, včetně obrazových příloh).