Kalendář

Stáhnout jako soubor iCal
!!! ZRUŠENO !!! 55. International Musicological Colloquium Brno
Shlédnutí : 45
!!! ZRUŠENO !!!
Mezinárodní hudebněvědné kolokvium v Brně plánované na 12.-14. října 2020 bylo s ohledem na nepříznivou situaci přesunuto na podzim příštího roku. Nový termín zatím upřesněn není.

 

55. International Musicological Colloquium Brno

Hudba a její paměť: Péče o hudební prameny

The Department of Musicology at the Faculty of Arts,
Masaryk University
Room N21, Janáček Square 2a, Brno, Czech Republic

12. - 14. října 2020


Pondělí, 12. října
09.30–10.15 Registration
10.15–10.30 Opening ceremony

10.30-11.00 Jiří Zahrádka (Brno): Archiv Leoše Janáčka, fond zapsaný v Paměti světa UNESCO
11.00-11.30 Markéta Kabelková (Praha): Národní muzeum – České muzeum hudby a jeho historie
11.30-12.00 Markéta Haničáková (Opava): K historii, současnému stavu a perspektivám muzikologického pracoviště Slezského zemského muzea
12.00-12.30 Sylvia Urdová (Bratislava): Uchovávanie kultúrneho dedičstva v podobe originálnych hudobných prameňov v Slovenskom národnom múzeu-Hudobnom múzeu v Bratislave

12.30-14.00 Lunch break

14.00-14.30 Martin Flašar – Pavel Žůrek (Brno/Praha): Ad fontes Ioannis Neanderi artis et vitae. Nové poznatky z výzkumu pramenů k životu a dílu Jana Nováka.
14.30-15.00 Lubomír Spurný – Ondřej Pivoda (Brno): Řeč autografů. Několik poznámek k připravovanému katalogu Pavla Haase.
15.00-15.30 Veronika Vejvodová (Praha): Neznámá korespondence Antonína Dvořáka
15.30-16.00 Pavlína Němcová (Brno): Korespondence mezi Zdeňkem Zouharem a Antonínem Tučapským se zaměřením na sborovou tvorbu – pramenná situace

16.00-16.15 Coffee break

16.15-16.45 Dominika Volfová(Brno): Pozůstalost skladatele Františka Gregora Emmerta a péče o jeho odkaz
16.45-17.15 Lubomír Spurný (Brno): Pozůstalost Joži Karase v Terezíně

17.15-18.00 Coffee break

18.00-18.30 Jiří Kopecký - Filip Karlík (Olomouc): Book presentation – Hudební paměti Emanuela Chvály

 

Úterý, 13. října
9.30-10.00 Miloš Zapletal (Opava): Základní typologie hudebně-muzeálních institucí
10.00-10.30 Václav Kapsa (Praha): Thematic catalogue of a composer‘s oeuvre online – experience from working on Joseph Brentner catalogue
10.30-11.00 Martin Ledvinka – Marek Pechač (Praha): Evidence a prezentace pramenů pro souborné vydání skladeb Bohuslava Martinů

11.00-11.15 Coffee break

11.15-11.30 Tereza Žůrková (Praha): Metodické centrum dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů
11.30-12.00 Simona Šindlářová (Brno): Hudební sbírky v kontextu muzejní preventivní konzervace

12.00-14.00 Lunch break

14.00-14.30 Eva Veselovská (Bratislava): Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia
14.30-15.00 Hana Studeničová (Bratislava): Q. K osudům hudebního oddělení barokní knihovny brněnských augustiniánů.
15.00-15.30 Irena Veselá (Brno): Hudební sbírka kláštera augustiniánů v Brně – současný stav a perspektivy jejího zpracování
15.30-16.00 Michaela Ratolístková(Brno): Způsoby evidence hudebnin farního kostela svatého Jakuba v Brně od 17. do 20. století

16.00-16.15 Coffee break

16.15-16.45 Petr Slouka (Nelahozeves): […] aby zámek stal se, jmenovitě ve vědeckém světě, ještě proslulejším, nežli je. Lobkowiczký hudební archiv – jeho minulost, přítomnost a budoucnost
16.45-17.15 Ondřej Múčka (Brno): Hudební archiv a hymnologická sbírka Jednoty Musica Sacra v Brně. Proporce a perspektivy dvou soukromých hudebních sbírek

19.00 Social Event

 

Středa, 14. řijna
9.30-10.00 Helmut Loos (Chemnitz): Kulturregionen. Möglichkeiten und Grenzen einer Massenauswertung von RISM
10.00-10.30 Undine Wagner (Weimar): Adjuvantenarchive als Zeugnisse der Kirchenmusikpraxisin Thüringen. Depositalbestände aus Pfarrarchiven im Thüringischen Landesmusikarchiv Weimar und deren Katalogisierung für RISM
10.30-11.00 Matthias Pernerstorfer (Wien): Zur Dokumentation mährischer Libretti und Periochen in der Documenta dramatica von Reinhart Meyer

11.00-11.15 Coffee break

11.15-11.45 Helena Kramářová (Wien): Die Musikgeschichte Klosterneuburgs im Spiegel der Musikbestände
11.45-12.15 Vladimír Maňas (Brno): Music inventories: an integral part of musicological heuristics?
12.15-12.45 Lukáš Pavlica (Brno): Jan Fryček in the inventories of the Premonstratensian Monastery in Nová Říše

12.45 Conference closing

Další informace o akci: https://music.phil.muni.cz/mmk