Kalendář událostí

Přednáška "Písně kramářské a písně poutní" (Brno)
Shlédnutí : 50

Ústav pomocných věd historických a archivnictví FF MU srdečně zve na mimořádnou přednášku k problematice kramářských a poutních písní.

13. 11. 2018, 12.00-13,00 (učebna C33)


Písně kramářské a písně poutní jako průsečík mezioborového bádání (přednáší prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D. z Ostravské univerzity)

Místo : Ústav pomocných věd historických a archivnictví FF MU, Brno, učebna C33