Bělský, Vratislav


Datum a místo narození a úmrtí, akademické tituly a vědecké hodnosti

* 5. 5. 1924, Česká Třebová, † 26. 4. 2003, Brno

Stručná profesní biografie
Reálné gymnázium Česká Třebová 1935–43; Konzervatoř Brno 1945–49; JAMU Brno 1949–53; LŠU Šlapanice u Brna 1953–69 (ředitel 1964–69); Konzervatoř Brno 1969–81 (výuka hry na varhany a organologie); externí učitel JAMU Brno od r. 1981 (organologie, interpretační praxe barokní hudby).

Soutěže, ceny
čestné uznání na mezinár. varhanní soutěži v Gentu 1958

Zaměření vědecké činnosti
Učebnice pro konzervatoře, organologie (varhany), edice staré hudby.


Výběrová bibliografie

knihy
Nauka o varhanách (učebnice pro konzervatoře), Supraphon Praha 1982, 1984, 1988, Editio Bärenreiter, Praha 1982..

překlady
Muffat, G.: První poznámky o hraní francouzských baletů podle metody zesnulého pana de Lully, Janáčkova akademie múzických umění, Brno 1992; *** Quantz, J. J.: Pokus o návod jak hrát na příčnou flétnu, Supraphon Praha 1990; *** Mozart Leopold: Důkladná škola hry na housle, Praha 1999; *** Bach C. Ph. E.: Úvaha o správné hře na klavír, Paido Brno 2002.

notové edice
(ed.), Benda J. A.: Tre concerti, MAB KLHU 1960; *** Brixi, F. X.: Dva koncerty pro varhany, MAB, Supraphon 1970; *** Brixi, F. X.: Magnificat, MAB, Supraphon 1967; *** Michna A.: Sacra et litaniae (Pars I.), Supraphon 1990; *** Mysliveček, J.: 3 Quintetti d’archi, MAB, Supraphon 1988; *** Mysliveček, J.: Tre notturni, MAB, Supraphon 1972; *** Štěpán J. A.: Concerto in D, MAB, SNKLHU 1959; *** Zelenka, J. D.: Requiem d moll ZWV 48, MAB, Editio Supraphon, Praha 1997; *** Zelenka, J. D.: Sub olea pacis et palma virtutis, MAB, Supraphon 1987; *** Zelenka, J. D.: Lamentationes Jeremiae Prophetae, MAB, Supraphon 1969; *** Zelenka, J. D.: Psalmi et magnificat, MAB, Supraphon 1971; V. Bělský a J. Smolka (ed.), *** Zelenka, J. D.: Psalmi, Editio Supraphon 1990; V. Bělský a P. Koukal (ed.), Skvosty varhanní hudby starých českých mistrů, Artthon, Opava 1998;


Další informace 
Český hudební slovník osob a institucí


 

belsky-vratislav
Zařazeno v: Kdo byl kdo?