Ledeč, Jan

Datum a místo narození a úmrtí, akademické tituly a vědecké hodnosti
* 8. 3. 1922, Praha - † 6. 6. 2009, Praha
PhDr.

Poslední pracoviště
V důchodu (od 1987)

Poslední soukromá adresa
Seifertova 25, 130 00 Praha 3-Žižkov

Stručná profesní biografie
Klasické a pak reálné gymnázium v Praze 1934–41; Průmyslová škola v Praze, obor chemie 1941–43; FF UK Praha (hudební věda) a konzervatoř (hudební výchova, dirigování) 1945–49 (z politických důvodů studium přerušeno); učitel hudební školy, pak redaktor krajské rozhlasové stanice, sbormistr pěveckého sboru Ještěd a hudební referent krajského listu Stráž severu (Cesta míru) v Liberci 1950–53; PhDr. 1953 (FF UK Praha); referent, pak vedoucí hudebního oddělení Ústředního domu lidové tvořivosti (1953–65); dramaturg symfonického orchestru FOK 1965–67; hudební publicista ve svobodném povolání 1967–72; vedoucí Hudebního informačního střediska ČHF Praha 1972–87, šéfredaktor cizojazyčného časopisu Hudební zprávy z Prahy 1978–87; odborný referent SČSKU 1987–90; jednatel sdružení pro soudobou hudbu „Přítomnost“ a šéfredaktor jeho periodika „Rytmus“ 1990–93; konzultant sdružení a publicista ve svobodném povolání od 1993. Čestný člen Dvořák Society for Czech and Slovak Music od 1975.

Zaměření vědecké činnosti
Hudební pedagogika do r. 1953, sborová tvorba do r. 1960, symfonická hudba s akcentem na soudobou tvorbu – 1990 práce soustředěna k obnovení činnosti sdružení pro soudobou hudbu Přítomnost a k pokusu o uplatnění díla Karla Husy v kontextu českého hudebního života.


Výběrová bibliografie 

kolektivní díla, redigované sborníky
Egon Ledeč, in: Silenced Tones: The Life and Work of the Czech Jewish Composers Gideon Klein and Egon Ledeč Exhibition, Jewish Museum, Praha 2003; ● Hesla pro The New Grove Dictionary of Music and Musicians; ● Panorama of Czech Music, sborník studií, fragment prvního svazku, Pražské jaro, ČHF a MON 1990.

významné studie v časopisech a sbornících

Vážná hudba v rozhlase u nás a v zahraničí, in: Hudební rozhledy 1989, č. 3, s. 104–109; ● Karel Husa se vrací do české hudby, in: Hudební zprávy z Prahy 2–3, 1991; ● Karel Husa u nás stále ještě neznámý? in: Hudební nástroje, 1997, č. 2, s. 78–79; ● Karel Husa – An Eighties Birthday Tribute, in: Czech Music, the Journal of The Dvořák Society, Vol. 21, 1999–2000, p. 195–214; ● Tajemství nultého kvartetu Karla Husy, in Hudební rozhledy 2003, č. 4, s. 36-38; ● Misionářské poselství Karla Amadea Hartmanna (1905–1963), in: Hudební rozhledy 2005, č. 8, s. 42–43; ● Karel Husa pětaosmdesátiletý – jedna z konstant české soudobé hudby, in: Hudební rozhledy, 2006, č. 11, s. 48-49; ● příspěvky pro programové brožury Týdnů nové tvorby 1972–89;

notové edice
Lidové písně ve vícehlasých úpravách, SHV 1962; edice Sborový repertoár, SHV 1962–64, 5 svazků.

jiná autorská či interpretační tvorba
Symfonie Gustava Mahlera – 9 komentovaných pořadů pro Divadlo hudby v Praze (1967); ● Zpěvy domova – cca 50 komentovaných rozhlasových pořadů české sborové tvorby (1968–1970); ● Ve jménu života, radosti a krásy – soubor 10 gramofonových desek z tvorby soudobých českých skladatelů s úvodní statí a komentáři (1975, Panton).


Další informace
ČHSOI


 

Zařazeno v: Kdo byl kdo?