Rutová, Milada

Milada Schürerová (rodné příjmení)

Muzikoložka, klavíristka, archivní pracovnice

Datum a místo narození a úmrtí, akademické tituly a vědecké hodnosti
* 28. 3. 1933, Polná u Jihlavy, - † 27. 11. 2001, Praha
PhDr.

Poslední pracoviště
V důchodu

Stručná profesní biografie
Reálné gymnasium Kutná Hora 1943–1951; FFUK Praha 1951–1956 (hudební věda, historie); 1952 státní zkouška ze hry na klavír; 1969–1971 postgraduální studium muzeologie (hmotné prameny archeologického výzkumu); PhDr. 1971; 1966–89 hudebně historické oddělení Muzea české hudby NM.

Zaměření vědecké činnosti
Katalogizace pramenů k dějinám české hudby, spolu s dr. Evou Léblovou práce pro mezinárodní databanku (dosud 10 000 katalogizovaných jednotek); soupis pramenů a literatury se vztahem k dílu a osobnosti Antonína Dvořáka.


Výběrová bibliografie 

knihy
Katalog české hudby předsmetanovské (srovnávací komentovaný katalog tisků, vydaných nakladatelskými podniky Orbis, SNKLHU, SHV, Supraphon od r. 1945 do r. 1971), Státní knihovna – řada B, sv. 2, r. 1980.

významné studie v časopisech a sbornících
Instrumentální koncerty radenínské hudební sbírky, in: Časopis Národního muzea 1973, č. 1–4; ● Valdštejnská hudební sbírka na zámku Doksy, in: Sborník Národního muzea 1974, č. 5; ● hudební kritiky a průvodní slova ke koncertům, ● příspěvky do programu sborníku FOK Koncertní život v letech 1966–89.

notové edice
Výběr a spartace pěti skladeb pro gramofonovou nahrávku České filharmonie s Václavem Neumannem (Bárta, Vaňhal, Lang), Panton 1973; ● Dvě písně V. J. Tomáška (edice a komentář), Supraphon 1974; ● Šest klavírních sonát (Sammartini, Partsch aj., edice a komentář), Musica Viva Historica č. 31, Supraphon 1974, 1981; ● Pochod Josepha Haydna (edice, komentář), Musica viva historica 37, Supraphon 1977; ● Jan Křtitel Vaňhal, Violoncellový koncert A dur (klavírní výtah a komentář), Supraphon 1983; ● Symfonie Josefa Bárty a Antonína Laubeho (výběr, spartace, edice, komentář, tematický katalog), Garland 1983.

jiná autorská či interpretační tvorba
Katalog orchestrální hudby v rozhlasových archivech – Praha, Brno, Bratislava, Ostrava, Plzeň (s dr. Emilem Hradeckým) 25 000 hesel; ● spolupráce na přípravě tematických katalogů a souborných vydání skladatelů: Sammartini (Churgin), Wagner (Geck), Gluck (Croll), Mozart (Senn), Haydn (Walter), Caldara (Greenwood), Ordoňez (Young), Gassmann (Hill), Vaňhal (Bryan); ● spolupráce s Národní knihovnou pro RISM (5 000 záznamů); ● spolupráce na přípravě výstavy k Roku české hudby, kterou realizovalo Regionální muzeum v Kolíně jako putovní výstavu pro školy okresu (Kouřim, Český Brod, Kolín). Jako součást a příloha k této výstavě byl vydán metodický list, probírající nejdůležitější události z dějin domácí hudby, podrobněji životopisy a tvorbu deseti jubilujících autorů a dále slavných rodáků (spolu s dr. Zdeňkem Jelínkem); ● Oživené premiéry – třináct pořadů hudby a slova po 40 min. – vysílal Plzeňský rozhlas r. 1975.


Aktualizace, verze
Znění hesla z r. 2006, doplnil MiŠ 2018

Zařazeno v: Kdo byl kdo?