Faltus, Leoš

Ulice: Malíkova 48
PSČ: Malíkova 48, 621 00
Obec: Brno


Datum a místo narození, akademické tituly a vědecké hodnosti

 • *21.7.1937, Jablonné nad Orlicí

 • prof. PhDr.

Pracoviště

 • Janáčkova akademie múzických umění Brno, hudební fakulta, Beethovenova 2, 602 00 Brno

Soukromá adresa

 • Malíkova 48, 621 00 Brno

Stručná profesní biografie

 • Státní konservatoř Brno (klavír, kompozice) 1952–1958; JAMU (kompozice) 1958–1962, postgraduální studium JAMU (experimentální kompozice) 1969–71; PhDr. 1977; doc. 1990 (PedF MU) a 1991 (JAMU), prof. kompozice 1998; PedF UJEP (dnes MU) v Brně, katedra hudební výchovy 1968–91 (postupně vyučoval základní hudební teorii, nauku o harmonii, hudebních formách, hudebních nástrojích, dějiny hudby 20. stol., analýzu skladeb a hudební sémiotiku a sémantiku); od 1991 nejprve externě, od 1992 interně na JAMU, katedra kompozice a dirigování, vedoucí katedry 1992–2000, prorektor JAMU (2000–2010). Člen skladatelské skupiny Camerata Brno (od 1978), editor (od 1978) a člen (od 1981) Ediční rady Souborného kritického vydání děl L. Janáčka (Supraphon a Bärenreiter), 1992–99 její předseda; člen oborových rad doktorského studia na FF MU, HAMU v Praze, předseda oborové rady Skladba a teorie skladby HF JAMU a Teorie hudební výchovy s pedagogikou na PedF MU (od 1999); člen vědecké rady PedF MU (1989–2000), člen uměleckých rad JAMU a HF JAMU (od 1992), předseda oborové komise Fondu rozvoje vysokých škol (1996–1997); předseda brněnské pobočky Asociace hudebních umělců a vědců (1993–1994); člen správní rady Nadace Český hudební fond (1994–2001), předseda správní rady Nadace L. Janáčka (od 2002–2007), předseda správní rady Editio Janáček, o.p.s. (od 2008), předseda panelu 409 GA ČR (od 2009).

Zaměření vědecké činnosti

 • Kompozice a teorie kompozice; Janáčkovo dílo v souvislosti se souborným kritickým vydáním; hudební sémiotika a sémantika (účast v Mezioborovém týmu pro semiózu Ústavu teorie a dějin umění ČSAV v 70. letech).

Výběrová bibliografie

 • knihy

  Formování hudby (s M. Štědroněm), UJEP, Brno 1987;
  Hudební sémiotika pro skladatele
  , JAMU, Brno 1994.

 • kolektivní díla, redigované sborníky

  Základy hudební sémiotiky I, II, III (spoluautor), FF MU, Brno 1992;
  Statistické metody v hudební sémiotice
  (s Z. Markem), in: Základy hudební sémiotiky I, cit. d., s. 176–227;
  Podíl hudebního analytika
  na sémantizaci hudby (s I. Poledňákem), in: Základy hudební sémiotiky II, cit. d., s. 266–270;
  Vícestupňová analýza (Šumařovo dítě)
  , in: Základy hudební sémiotiky III, cit. d., s. 127–142;
  Sémantická analýza – A. Berg: Houslový koncert
  (s Z. Markem), in: Základy hudební sémiotiky III, cit. d., s. 175–184.

 • významné studie v časopisech a sbornících

  Miloš Ištvan a jeho komorní oratoria (s M. Štědroněm), in: Hudební věda 22, 1985, s. 3–23, 155–174; *** Znovu Janáčkova symfonie Dunaj (s M. Štědroněm), in: Opus musicum 17, 1985, s. 193–196; *** Komplexní analýza a problémy verbalizace jejích výsledků, in: Opus musicum 21, 1989, s. 28–30.

 • notové edice

  (ed.) Leoš Janáček: Návod pro vyučování zpěvu (s M. Duchoňovou), Supraphon a Bärenreiter, Praha 1980; *** Leoš Janáček: Mužské sbory I a II (s P. Olivou), I. Supraphon a Bärenreiter, Praha 1983, II. Editio Bärenreiter, Praha 2011; *** Leoš Janáček: Mládí (s J. Doležalem), Supraphon a Bärenreiter, Praha 1989, Editio Bärenreiter, Praha 2001; *** Leoš Janáček: Varhanní skladby (s M. Bučkem), Supraphon a Bärenreiter, Praha 1992; *** Leoš Janáček: Houslový koncert „Putování dušičky“, partitura (s M. Štědroněm) a klav. výtah, Supraphon a Bärenreiter, Praha 1997; *** Leoš Janáček: Amarus (s M. Štědroněm), partitura, Editio Bärenreiter, Praha 2000; *** Leoš Janáček: 1. smyčcový kvartet (s M. Štědroněm), Editio Bärenreiter, Praha 2000; *** Leoš Janáček: 2. smyčcový kvartet (s M. Štědroněm), Editio Bärenreiter, Praha 2002; *** Leoš Janáček: Capriccio pro levou rukou a nástroje (s J. Procházkovou), Editio Bärenreiter, Praha 2001; *** Leoš Janáček: Concertino (s E. Drlíkovou), Editio Janáček, Brno 2001; *** Leoš Janáček: Suita pro smyčce (s J. Mottlem), Editio Janáček, Brno 2002.

Další informace

Zařazeno v: Kdo je kdo