Flašar, Martin

Ulice: Luční 27
PSČ: 616 00
Obec: Brno


Datum a místo narození, akademické tituly a vědecké hodnosti

 • *24. 4. 1979, Brno,
 • Mgr., PhD.

Současné pracoviště, adresa, telefon, fax, e-mail

 • Ústav hudební vědy FF MU, Arna Nováka 1, 602 00 Brno, .

Soukromá adresa, telefon, fax, e-mail

 • Luční 27, 616 00 Brno, tel.: 603 925 638, .

Stručná profesní biografie

 • Jiráskovo Gymnázium Náchod 1990–1993; Konzervatoř Brno (obor housle) 1993–1999; Ústav hudební vědy FF MU 1999–2003 (Bc.), 2003–2005 Mgr., 2005–2009 (Ph.D.); redaktor Opus musicum (od 2004 dosud), odborný pracovník ÚHV FF MU (od 2007 dosud); externí spolupracovník ČRo 3 (od 2007 dosud); tajemník Mezinárodní společnosti Vítězslava Nováka (2007–2009); člen dramaturgické rady Mezinárodního hudebního festivalu Brno (od 2007 dosud); člen souboru barokní hudby Hofmusici (od 2003 dosud), zakládající člen souboru Indigo Quartet (2000).

Zaměření vědecké činnosti

 • Hudba a média, elektroakustická hudba, hudba 20. století; Projekt ESF „Inovace umělecky zaměřených studijních programů v oblasti multimediální tvorby“ (č. CZ.04.1.03/3.2.15.3/0428) (20072008); Centrum základního výzkumu AMU&MU (od 2007 dosud); Dokumentace k hudební kultuře Brna ve 2. pol. 20. století uložené v oddělení dějin hudby MZM, GAČR (od 2009 dosud).

Výběrová bibliografie

 

 • knihy
  Le Corbusier, E. Varèse, I. Xenakis: Poème électronique (1958). Fakta, kontexty, interpretace. Disertační práce. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2009.
 • kolektivní díla, redigované sborníky
  Návrat Jana Nováka do USA, in: Musicologica BRUNENSIA. 58. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 45-52. *** The East of the West: The conditions under which electroacoustic music existed in Czechoslovakia, 1948-1992, in: The proceedings of the EMS08 conference. Paris: EMS08, 2009. 6 s. *** E. Varese - I. Xenakis - Le Corbusier: Poeme électronique. Problém reprodukovatelnosti uměleckého díla. In: Hudba, integrácie, interpretácie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2008. s. 5064.
 • významné studie v časopisech a sbornících
  Jan Novák, žák Bohuslava Martinů, in: Hudební věda, Ústav pro hudební vědu AV ČR, roč. 43, č. 1, s. 5974, 2006. *** Aus dem Schatten hervortreten – Bohuslav Martinů und Jan Novák, in: Österreichische Musikzeitschrift, 11-12/2009, s. 46–49.
 • jiná autorská či interpretační tvorba
  Od r. 2007 série rozhlasových pořadů Rondo pro ČRo 3 – Vltava.
   
Zařazeno v: Kdo je kdo