Fiala, Jaroslav

Ulice: Spojovací 3
PSČ: 307 03
Obec: Plzeň

 

Datum a místo narození, akademické tituly a vědecké hodnosti

 • * 24. 2. 1929, Kupičov (Ukrajina), doc. PhDr. CSc.

Současné pracoviště, adresa, telefon, fax, e-mail

 • V důchodu

Soukromá adresa, telefon, fax, e-mail

 • Spojovací 3, 307 03 Plzeň, tel.: 377 442 576

Stručná profesní biografie

 • Reálné gymnázium v Žatci, matur. 1948; PedF v Plzni (ruština – hudební výchova – občanská nauka) 1948–1951; Vysoká škola pedagogická v Praze (hudební výchova – hra na hudební nástroje) 1955–1960; PhDr. 1970; CSc. 1990; doc. 1992; Pedagogický institut v Karlových Varech (výuka hry na housle, 1960–1965); PedF v Plzni (výuka hry na nástroje a dějin hudby, 1965–2008); člen České společnosti pro hudební vědu.

Zaměření vědecké činnosti

 • Dějiny hudby západních Čech.

Výběrová bibliografie 

 • knihy
  Hudba v západočeských lázních, Socialistická akademie v Plzni, Plzeň 1985; *** Západočeská vlastivěda 3 – Hudba, Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, Plzeň 1995; *** Souboje s Apollonem. Antologie plzeňské umělecké kritiky (= Hudební kritika III), Sdružení Pro libris a Knihovna města Plzně, Plzeň 1999; *** Úspěšné půlstoletí pěveckého sboru Česká píseň, ZČU v Plzni, Plzeň 2004; *** Duchovní hudba na plzeňských kůrech katolických kostelů 19002000, ZČU v Plzni, Plzeň 2006; *** Portréty plzeňských skladatelů – Karel Pexidr, ZČU v Plzni, Plzeň 2006; *** Portréty plzeňských skladatelů – Jar. Bažant, ZČU v Plzni, Plzeň 2006; *** Portréty plzeňských skladatelů – Jan Slimáček, ZČU v Plzni, Plzeň 2006; *** Portréty plzeňských skladatelů – Jiří Bezděk, ZČU v Plzni, Plzeň 2007; *** Portréty plzeňských skladatelů – Jan Děd, ZČU v Plzni, Plzeň 2008; *** Virtuos a pedagog Jaroslav Vlach, ZČU v Plzni, Plzeň 2007; *** Příspěvek k dějinám hudby západních Čech, ZČU v Plzni, Plzeň 2007; *** Úspěchy souboru písní a tanců Mladina, (spolu s K. Brejchovou) ZČU v Plzni, Plzeň 2008; *** Chopinova hudba v Mariánských Lázních, ZČU v Plzni, Plzeň 2009; *** Václav Vačkář a Zbiroh, ZČU v Plzni, Plzeň 2009.
 • kolektivní díla, redigované sborníky
  Kraslice – město a hudba, Kraslice 1977 (spoluautoři Jiří Matějček a Jindřich Keller).
 • významné studie v časopisech a sbornících
  Významné hudební učiliště českých Němců v Bečově u Karlových Varů, in: Sborník Pedagogické fakulty v Plzni, Umění 6, Praha 1967, s. 167–189; *** Josef Labický, zakladatel karlovarské hudební tradice, in: Sborník Pedagogické fakulty v Plzni, Umění 7, Praha 1970, s. 25–48; *** August Labický a začátky dvořákovské tradice v Karlových Varech, in: Sborník Pedagogické fakulty v Plzni, Umění 8, Praha 1971, s. 5–17; *** Kraslice – kolébka hudebních nástrojů, in: Opus musicum 8, 1976, s. 172–177; *** Robert Manzer a karlovarský lázeňský orchestr mezi dvěma světovými válkami, in: Hudební věda 14, 1977, s. 361–371; *** Z dějin houslařské školy v Lubech u Chebu, in: Sborník Pedagogické fakulty v Plzni, Umění 12, Praha 1978, s. 129–149; *** Poválečný vývoj výroby hudebních nástrojů v Lubech u Chebu, in: Hudební nástroje 17, 1980, s. 27–28, 62–63, 100–101, 144–145; *** Z dějin Západočeského symfonického orchestru Mariánské Lázně, in: Hudební nástroje 19, 1982, s. 23–24, 61–62, 104–105; *** Ruská hudba a Aram Chačaturjan v Karlových Varech, in: Minulostí západočeského kraje 17, Plzeň 1982, s. 35–45; *** Spolek pro komorní hudbu v Karlových Varech, in: Hudební věda 19, 1982, s. 176–186; *** Čeští umělci v karlovarské hudební tradici 1918–1940, in: Hudební nástroje 22, 1985, s. 21–22; *** Česká hudba v repertoáru karlovarského lázeňského orchestru v době mezi dvěma světovými válkami, in: Hudební nástroje 22, 1985, s. 85–86; *** Poválečné začátky hudebně nástrojařské školy v Kraslicích, in: Hudební nástroje 23, 1986, s. 169–170; *** Česká hudba v karlovarské hudební tradici 19. století, in: Hudební věda 23, 1986, s. 55–65; *** Oldřich Blecha a plzeňské kulturní dění, in: Minulostí západočeského kraje 21, Plzeň 1986, s. 39–54; *** Portrét houslistky Ervíny Brokešové, in: Minulostí západočeského kraje 24, Plzeň 1989, s. 189–199; *** Společenstva výrobců hudebních nástrojů na Kraslicku a Lubsku, in: Hudební nástroje 27, 1990, s. 84–86; *** Kraslické jubileum saxofonu, in: Hudební nástroje 27, 1990, s. 165–166; *** Dvě významná plzeňská smyčcová kvarteta, in: Hudební nástroje 28, 1991, s. 237–238; *** Vítězslav Novák a jeho dílo v Plzni, in: Zprávy Společnosti Vítězslava Nováka, Brno 1992, č. 19, s. 22–39; *** Klavírní tria v hudebním životě Plzně, in: Hudební nástroje 30, 1993, s. 14–15; *** Tradice hudebně nástrojařské školy v Kraslicích, in: Hudební nástroje 30, 1993, s. 24–25, 83–84, 138–139, 190–192; *** Podíl učitelů – sbormistrů na činnosti pěveckého sboru Svatobor – Sušice, in: Sborník Pedagogické fakulty v Plzni, Hudební kultura 13, Plzeň 1993, s. 25–37; *** První orchestrální směsi českých lidových písní, in: Opus musicum 26, 1994, s. 22–24; *** K počátkům výroby hudebních nástrojů na Kraslicku a Lubsku, in: Hudební nástroje 31, 1994, s. 46–47, 104–105, 162–164, 227–228; *** Miloš Macháček a Plzeňské kvarteto, in: Hudební nástroje 31, 1994, s. 65–66, 121–122; *** Robert Manzer und sein Repertoire, in: Stifter Jahrbuch, Neue Folge č. 8, 1994, s. 121–126; *** Příspěvek k dějinám Velkého dechového orchestru Amati Kraslice, in: Hudební nástroje 32, 1995, s. 46–47, 107, 167–169; *** K počátkům symfonických koncertů v Plzni, in: Minulostí západočeského kraje 30, Plzeň 1995, s. 175–182; *** K počátkům české opery v Plzni, in: Hudební divadlo v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (= Muzikologické studie 4), Janáčkiana 1995, s. 17–24; *** Historie 75 let ZUŠ Bedřicha Smetany v Plzni, in: Jubilejní ročenka 1. ZUŠ Bedřicha Smetany v Plzni, Plzeň 1995, s. 13–38; *** Hudebně odborná učiliště západních Čech, in: Dějiny hudební výchovy (osobnosti, instituce, koncepce) (= Muzikologické studie 5), Janáčkiana 1996, s. 219–224; *** Theodor Kössl, zapomenutý žák Vítězslava Nováka, in: Zprávy Společnosti Vítězslava Nováka č. 27, Brno 1996, s. 23–28; *** Hudba na kůru přeštického chrámu, in: Hudební věda 33, 1996, s. 27–39; Česká filharmonie v plzeňských abonentních koncertech, in: Opus musicum 28, 1996, s. 77–80; Akordeonové skladby Jaromíra Bažanta, in: Opus musicum 28, 1996, s. 277–281; *** 50 let umělecké činnosti Plzeňského rozhlasového orchestru, in: 50 let Plzeňského rozhlasového orchestru (1946–1996), Esprit, Plzeň 1996, s. 14–34; *** Město brucknerovských tradic, in: Hudební nástroje 33, 1996, s. 10–11; *** Vokální tvorba Jaromíra Bažanta, in: Sborník Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, Hudební kultura 15, Plzeň 1997, s. 57–67; *** Úspěchy výroby hudebních nástrojů v Kraslicích po druhé světové válce, in: Západočeský historický sborník 3, Státní oblastní archiv v Plzni, Plzeň 1997, s. 323–334; *** Dirigent Karel Vašata, in: Z hudebního života západních Čech, Okresní muzeum v Klatovech, Klatovy 1997, s. 33–44; *** Bohumil Dušek, hudební teoretik a historik, in: Opus musicum 30, 1998, s. 35–37; *** Plzeňský časopis Za hudební výchovou, in: Západočeský historický sborník 4, Státní oblastní archiv v Plzni, Plzeň 1998, s. 225–232; *** Plzeňské koncerty klavíristy Emila Mikelky, in: Západočeský historický sborník 5, Státní oblastní archiv v Plzni, Plzeň 1999, s. 255–266; *** K uměleckým začátkům Františka Raucha, in: Minulostí západočeského kraje 34, Plzeň 1999, s. 51–60; *** Skladby Petra Ebena v plzeňských koncertech, in: Hudební nástroje 36, 1999, s. 74; *** Skladby Karla Pexidra pro děti a mládež, in: Hudební výchova 8, 2000, č. 1, s. 17–18; *** Písňová tvorba Karla Pexidra, in: Písňová tvorba českých a světových autorů, Katedra hudební kultury FPE Západočeské univerzity v Plzni 2000, s. 121–127; *** Kultura v lázních na počátku 19. století, in: Mezi časy… Kultura a umění v českých zemích kolem roku 1800, Praha 2000, s. 294–302; *** Plzeňští umělci v pořadech Sdružení pro komorní hudbu, in: Minulostí západočeského kraje XXXV, Plzeň 2000, s. 139–151; *** Hudební festivaly v západočeských lázních, in: Hudební festival jako fenomén hudební kultury 20. století, 25. ročník muzikologické konference Janáčkiana Ostrava, Ostrava 2002, s. 53–63; *** Písňová tvorba 20. století a její místo v komplexu uměleckých, vědeckých a pedagogických činností J. Vrchotové-Pátové, in: Písňový žánr ve vážné hudbě 20. století, Katedra hudební kultury FPE ZČU v Plzni, Plzeň 2003, s. 21–30; *** Josef Florian – jeden ze žáků V. Nováka, skladatel a organizátor, in: Zprávy Společnosti V. Nováka, č. 39, 2002, s. 24–26; *** Josef Milt a činnost pěveckého sboru na kůru františkánského kostela v Plzni (1924–1979), in: Západočeský historický sborník 8, Státní oblastní archív, Plzeň 2003, s. 221–236; *** Koncertní činnost hudebních učilišť v západočeském pohraničí, in: Hudební minulost a současnost Karlovarského kraje, Karlovy Vary 2004, s. 59–73; *** Tradice a současnost přírodního divadla v Lokti, in: Hudební minulost a současnost Karlovarského kraje, Karlovy Vary 2004, s. 86–96; Dirigentská osobnost R. Elišky, in: Hudební minulost a současnost Karlovarského kraje, Karlovy Vary 2004, s. 101–127; *** Pohled na vývoj Pěvecké soutěže A. Dvořáka v Karlových Varech, in: Vokální tvorba a Rok české hudby 2004, Katedra hudební kultury FPE ZČU v Plzni, Plzeň 2004, s. 68–74; *** Pěvecká soutěž a její vítězové, in: 40 pěveckých soutěží A. Dvořáka v Karlových Varech, Karlovy Vary 2005, s. 18–28; *** Slovanská beseda v Karlových Varech a národnostní incidenty, in: Slovanství a česká kultura 19. století, Praha 2006, s. 105–109; *** Přehlídka úspěchů souboru Úsměv, in: Folklor  2004, XV, č. 4, s. 261–265 a č. 5, s. 339–343; *** Zdeněk Bláha pětasedmdesátníkem, in: Český lid 2004, č. 3, s. 307–311; *** Mladina Plzeň – 50 let souboru, in: Folklor 2005, XVI, č. 4–5, s. 33–35; *** Chodské lidové tradice v činnosti V. Baiera, in: Národopisná revue 2005, XV, č. 2, s. 116–119; *** Obrození sborů na kůrech plzeňských kostelů, in: Cantus 2007, č. 1, s. 36–37; *** Lázeňský orchestr a populární hudba v 19. století, in: Valčík, polka, pochod. Populární hudba 19. století a její významní reprezentanti v českých zemích a z českých zemí, Společnost J. Strausse, Slavkov 2006, s. 44–47; *** Plzeňské Sukovo trio, in: Minulostí Západočeského kraje, Plzeň 2007, s. 528–542; *** V. Jáchymovský a jeho podíl na obnovení dvořákovské tradice v Karlových Varech, in: Hudební historie Karlových Varů a západočeského regionu ve XX. století, Karlovy Vary 2008, s. 9–15; *** R. Manzer a páteční symfonické koncerty v Poštovním dvoře, in: Hudební historie Karlových Varů a západočeského regionu ve XX. století, Karlovy Vary 2008, s. 39–48; *** Hudba, in: Plzeňsko, příroda, historie, život, nakl. M. Uhlíř, Baset 2008, s. 650–654; *** L. Bláhová – osobnost plzeňské opery, in: KHK FPE ZČU v Plzni, Hudební kultura XVI, Plzeň 2006, s. 72–78; *** První koncert České filharmonie v Karlových Varech, in: XII. historický seminář K. Nejdla v K. Varech, Karlovy Vary 2002, s. 19–22; *** Zájezdy Karlovarského lázeňského orchestru, in: XIII. historický seminář K. Nejdla, Karlovy Vary 2004, s. 38–40; *** Karlovarské období dirigenta J. Gottharda, in: XIV. historický seminář K. Nejdla, Karlovy Vary 2004, s.55–59; *** Dirigent J. Bartl a hudební život v Karlových Varech po druhé světové válce, in: XV. historický seminář K. Nejdla, Karlovy Vary 2006, s. 17–23; *** Smetanova hudba a jeho pomník v Karlových Varech, in: XV. historický seminář K. Nejdla, Karlovy Vary 2006, s. 41–46; *** První hudební historik Karlovarska M. Kaufmann, in: XVI. historický seminář K. Nejdla, Karlovy Vary 2007, s. 50–57; *** F. Zeischka – velká osobnost karlovarského hudebního života, in: XVII. historický seminář K. Nejdla, Karlovy Vary 2008, s. 50–53; *** Zdeněk Pachovský, pedagog, vědec a publicista, in: XVIII. historický seminář K. Nejdla, Karlovy Vary 2009, s. 110–113.
Zařazeno v: Kdo je kdo