Bártová, Jindřiška

Ulice: Solniční 5/9
PSČ: 602 00
Obec: Brno

BÁRTOVÁ Jindřiška (roz. Ruličková)

 

Datum a místo narození, akademické tituly a vědecké hodnosti

28. 9. 1942, Uherské Hradiště, prof. PhDr.

Současné pracoviště, adresa, telefon, fax, e-mail

 

HF JAMU, Komenského nám. 6, Brno, 662 15, tel.: 542 591 624, fax: 542 213 286, e-mail: .

Soukromá adresa, telefon

Solniční 5/9, 602 00 Brno, tel.: 542 214 443

Stručná profesní biografie

Jedenáctiletá střední škola J. A. Komenského v Uherském Brodě 1956–59; FF UJEP Brno (hudební věda – čeština); prom. hist. 1964; PhDr. 1967. Hudebněhistorické oddělení Moravského muzea v Brně (odborná asistentka, 1964–69); Svaz československých skladatelů (tajemnice hudebněvědné sekce krajské pobočky Brno, 1968–71); Konzervatoř Brno (vyučující dějin hudby, 1972–89); Hudební fakulta JAMU Brno (výuka hudebněhistorických předmětů, vedoucí Katedry hudebních a humanitních věd, od 1989 dosud); doc. 1992, prof. 1999; členka Akademického senátu HF JAMU a Akademického senátu JAMU a členka umělecké rady JAMU; členka redakčních rad Hudebních rozhledů (1980–90) a Opus musicum (1981–92); členka Oborové rady HF JAMU pro doktorský studijní program Hudební umění (Kompozice a teorie kompozice, Interpretace a teorie interpretace); členka komise pro státní doktorské zkoušky v doktorském programu oboru hudební teorie s pedagogikou MU Brno; členka Uměleckého výboru Mezinárodního hudebního festivalu Špilberk; členka Professional Women’s Advisory Board; Research Board of Advisors of the American Biographical Institute; The Kapralova Society Advisory Committee; sdružení Camerata Brno (v současné době mluvčí). Recenzní činnost v denním (Rovnost 1964–2005) a odborném tisku (Hudební rozhledy, Opus musicum), úvodní slova ke koncertům.

Zaměření vědecké činnosti

Hudba 20. století se zaměřením na českou tvorbu 2. poloviny 20. století.

Výběrová bibliografie

  • Knihy

Jiří Matys, Praha 1977; Pavel Blatný, Praha 1983;
Jan Kapr
, JAMU, Brno 1994;
Miloslav Ištvan, JAMU, Brno 1997;
Vokální hudba dvacátého století
, JAMU, Brno 2002;
Camerata Brno.
JAMU, Brno 2003; Camerata Brno, upravená německá verze, JAMU, Brno 2004;
Režijní přístupy k operám Leoše Janáčka v Brně (spoluautorka Monika Holá), JAMU, Brno 2004;
Operní režisér v minulosti a současnosti, JAMU, Brno 2008;
Přemítání nejen o hudbě
, JAMU, Brno 2010

  • Kolektivní díla, redigované sborníky

Chvála interpretace. O sólistech a souborech MHF Brno, Brno 1977; ***** Čeští skladatelé současnosti, kol. autorů, red. A. Martínková, Panton, Praha 1985; ***** Konzervatoř Brno. Sborník k 70. výročí trvání první moravské odborné umělecké školy (spolu s Ivanem Petrželkou), Brno 1989; ***** Dějiny hudby (spolu s Milošem Schniererem a Věrou Zouharovou), Brno – České Budějovice 1995; ***** Komponisten der Gegenwart (do roku 2002 spolu s Jiřím Fukačem), München od 1992; ***** Vokální hudba dvacátého století. JAMU, Brno 2002

  • Významné studie v časopisech a sbornících

 

Názorová orientace Bohuslava Martinů v počátečních letech jeho pařížského pobytu, in: Časopis Moravského muzea 50, 1965, s. 243–260; ***** Tři mladí z Brna (profily Pavla Blatného, Václava Řeháka a Zdeňka Pololáníka), in: Hudební rozhledy 19, 1966, s. 134–137; ***** Česká hudba a Francie mezi dvěma válkami, in: Časopis Moravského muzea 51, 1966, s. 303–324; Martinů a Stravinskij, in: Časopis Moravského muzea 52, 1967, s. 301–313; ***** Die Rundfunkoper Die Stimme des Waldes – ein Versuch Bohuslav Martinůs um eine neue Lösung der musikdramatischen Form, in: The Stage Works of Bohuslav Martinů / Bohuslav Martinůs Bühnenschaffen, red. Rudolf Pečman, Praha 1967, s. 159–173; ***** Die Volkstümlichkeit im Opernwerk Leoš Janáčeks und Bohuslav Martinů, in: Acta Janáčkiana I. Operní dílo Leoše Janáčka. Brno, Moravské muzeum 1968, s. 60–64; ***** Konstanty, šifry a Jan Kapr, in: Hudební rozhledy 21, 1968, s. 84–87; ***** Autoři team–worku (profily Arnošta Parsche a Miloše Štědroně), in: Hudební rozhledy 22, 1969, s. 419–422; ***** Slovanský přínos hudebnímu neoklasicismu. Mezinárodní hudební festival Musica slavorum, festivalová publikace, Brno 1973, s. 49–71; ***** Martinů – Stravinskij – Prokofjev a estetika návratu do minulosti, in: Svazky – vztahy – paralely, Opus musicum, Brno 1973, s. 135–142; ***** Programnost, ne však popisnost. Nad Kohoutkovým Panteonem, in: Hudební rozhledy 26, 1973, s. 416–418; ***** Mám rád všechno, co je v hudbě dobré (profil Jiřího Matyse), in: Hudební rozhledy 28, 1975, s. 45–46; ***** Hudebně festivalové dění v Československu, in: Opus musicum 7, 1975, s. 109–112; Kompoziční mnohostrannost (profil Evžena Zámečníka), in: Hudební rozhledy 30, 1977, s. 465–467; ***** Zur Frage der Begriffsanalyse, in: Colloquium Musica cameralis, ed. Rudolf Pečman, Brno 1977, s. 285–288; ***** Jevištní metamorfózy díla B. Martinů na brněnské scéně, in: Almanach Společnosti Bohuslava Martinů 1979, red. Rudolf Pečman, Praha – Brno 1979, s. 47–51 (Pozn.: v důsledku svévolného zásahu korektora je uvedena špatná datace premiér!); ***** O otázkách soudobého hudebního vývoje s Miloslavem Ištvanem, in: Hudební rozhledy 33, 1980, s. 226–228; ***** Co si myslí o Martinů konzervatoristé, in: Opus musicum 13, 1981, s. 117–119; ***** Tvůrčí zápas o sdělnost současné hudby (profil Pavla Blatného), in: Hudební rozhledy 34, 1981, s. 560–563; ***** Vážná hudba v rozhlase očima hudebního kritika. Seminář Prezentace vážné hudby v rozhlase, Brno 1981, s. 40–51; ***** Artificiální hudba v čs. rozhlase očima kritika, in: Opus musicum 13, 1981, s. 257–260; ***** Dějepis hudby Graciana Černušáka (Srovnání jednotlivých vydání), in: Gracian Černušák a otázky české hudební historiografie, kritiky, lexikografie, pedagogiky a výchovy hudebního publika. Hudebněvědná konference. Brno 7. – 8. 12. 1982, ed. R. Pečman, SČSKU, Brno 1983, s. 21–24; ***** Brahms a česká hudební historiografie, in: Opus musicum 15, 1983, s. 171–174; ***** Ištvanova metoda montáže v hudbě aneb: existuje brněnská kompoziční škola?, in: Morava v české hudbě. Hudebněvědná konference. Brno 28. – 29. listopadu 1984, ed. R. Pečman, SČSKU, Brno 1985, s. 114–115; ***** Problematika slavjanskich nacionaľnych kuľtur kak predmět češskoj muzykaľnoj istoriografii, in: Colloquium Czech Music, ed. Rudolf Pečman, Brno 1985, s. 214–217; ***** Miloslav Ištvan. Pokus o náčrt profilu skladatele, in: Hudební rozhledy 38, 1985, s. 321–323; ***** Helfertova Česká moderní hudba. Postoje Vladimíra Helferta k českým skladatelům po Smetanovi, in: Vladimír Helfert v českém a evropském kontextu, ed. Rudolf Pečman, Brno 1987, s. 75–78, upravený text též v Opus musicum 18, 1986, s. 163–165; ***** František Jílek a hudba našeho věku, in: Národní umělec František Jílek, nositel Řádu práce a vyznamenání Za vynikající práci, Brno, Opus musicum, red. Eva Drlíková, 1987, s. 52–70; ***** Konzervatoř a kompoziční tvorba v Brně, in: Sborník Konzervatoř Brno, Brno 1989, s. 17–23; ***** Musorgskij na brněnské hudební scéně, in: Opus musicum 21, 1989, s. 176–182; Dvanáct let mlčení Jana Kapra, in: Hudební rozhledy 43, 1990, s. 162–165; ***** Ach ty moje sladká poslušná žačko. Korespondence Bohuslava Martinů a Vítězslavy Kaprálové, in: Opus musicum 22, 1990, s. 310–314; ***** Práce s textem v díle Miloslava Ištvana, in: Hudební věda 30, 1993, s. 270–284; ***** Proč zapomněla Praha na Varèse?, in: Opus musicum 25, 1993, s. 71–78; ***** Slovácká filharmonie a Západomoravská župa sokolská, aneb O některých amatérských hudebních aktivitách první třetiny 20. století... a nejen o nich, in: Opus musicum 25, 1993, s. 215–220; ***** Zemřel Karel IV. žízní? aneb Kterak John Tyrrell listování v čítankách vyprovokoval, in: Opus musicum 25, 1993, s. 223–224; ***** Miloslav Ištvan a brněnská kompoziční škola, in: Brno – město uprostřed Evropy, sborník, Brno 1994, s. 59–61; ***** Poválečná hudební kritika z pohledu kulturních rubrik deníků v Brně, in: Opus musicum 26, 1994, s. 115–119; ***** Das Musikhochschulwesen in Brno, Miloslav Ištvan und die Brünner Komponistenschule, in: Symposium Musikerziehung als Kultureller Indikator, Wien, sborník Grenzenloses Österreich. Workshops, Wien 1994, s. 81–83; ***** Janáčkovská tradice brněnské konzervatoře v proměnách času, in: Sborník k 80. výročí založení Konzervatoře Brno, Brno 1999, s. 30–32; ***** Brněnské divadelní prostředí v 60. letech 20. století a jeho vliv na skladatelskou tvorbu, in: Hudební divadlo v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Sborník z konference Janáčkiana 1995, Ostrava 1995, s. 139–145; ***** Vliv divadla na skladatelskou tvorbu. Scénická a artificiální hudba v díle Miloslava Ištvana, in: Opus musicum 28, 1996, s. 8–14; ***** Wollte Varèse Dirigent werden? Edgard Varèse und sein Konzert mit der Tschechischen Philharmonie, in: Das Orchester 44, 1996, Heft 7/8, s. 15–18; ***** Otázky dějin hudby ve studiu na brněnské JAMU, in: Muzikologické a pedagogické aspekty výkladu dějin hudby, České Budějovice 1996, s. 23–24; ***** Jak vytvořit nepravdivý obraz české hudby. O vydávání děl Jana Kapra, Miloslava Ištvana a Miloslava Kabeláče v 70. a 80. letech, in: Kritické edice hudebních památek II, Univerzita Palackého, Olomouc 1998, s. 154–158; ***** Neue Musik als Ziel und Ausgangspunkt, in: Die Musikentwicklung nach 1968/69. Im Vorzeichen einer Überlebensphilosophie der Neuen Musik? Brno 29. 9. – 1. 10. 1997, (Musikwissenschaftliche Kolloquien der Internationalen Musikfestspiele in Brno, Bd. 32/33), ed. P. Macek, MU Brno – Editio Bärenreiter Praha, Brno 1999, s. 108–110; ***** Neznámý koncert připomínaný světovými lexikony. Otazníky kolem pražského dirigentského vystoupení Edgarda Varèse, in: Ticho, současník hudby, 1997–98, č. 8–9, s. 46–50; ***** Janáčkovo působení na učitelském ústavu v Brně a hudební obzor venkovského učitele na přelomu 19. a 20. století, in: Hudební věda 35, 1998, s. 377–383; ***** Leoš Janáček, c. k. učitel hudby, in: Opus musicum 30, 1998, s. 131–138; ***** Brněnská opera na sklonku dvacátého století, in: Ročenka Národního divadla v Brně, Brno 1999, s. 25–33; ***** Podivnosti kritických soudů v českém hudebním časopisectví na začátku století, in: Opus musicum 31, 1999, č. 4, s. 9–23; Co vzešlo ze vzpomínek Zdenky Janáčkové, in: Opus musicum 31, 1999, č. 6, s. 41–44; ***** Janáčkův žák Otakar Rulička, správce školy v Popově, in: Leoš Janáček, jeho žáci, spolupracovníci a přátelé, sborník z konference Janáčkiana, Ostrava 2000, s. 30–44; ***** Chvála knihoven, katalogizačních lístků a překvapení, jež skrývají, in: Opus musicum 32, 2000, č. 3, s. 50–52; ***** Gustav Mahler jako symbol a inspirace, in: Opus musicum 32, 2000, č. 5, s. 13–22; ***** Gustav Mahler as a symbol and inspiration. Sborník Mezinárodní muzikologické konference ke 140. výročí narození Gustava Mahlera, Muzeum Vysočiny, Jihlava 2000, s. 21–27; ***** Otázky vztahu výuky hudebněhistorických a teoretických předmětů na konzervatoři a vysoké umělecké škole, in: Konzervatoře a odborné hudební vzdělávání (sestavil Václav Dvořák), Praha 2000, s. 23–25; ***** O kritice, in: Opus musicum 33. 2001, č. 4, s. 34–39; ***** Co zajímalo gymnazistu Helferta, in: Opus musicum 34, 2002, č. 4, s. 11–14; ***** Janáček je pro mne neustálá výzva. Vliv Janáčkova kompozičního myšlení na pozdější generace skladatelů (zejména brněnských), in: Opus musicum 36, 2004, č. 1, s. 66–73; ***** Janáček učitel, jeho žáci a jeho dědicové, referát na konferenci Konzervatoře v Brně v roce 2004; ***** Brněnská kompoziční tvorba v šedesátých letech a její reflexe. Hommage à Jiří Fukač, in: SPFFBU, H 38–40, (2003–2005), s. 69–77; ***** Rodové zázemí hudebního skladatele Miloslava Ištvana. Sborník Genealogické společnosti v Brně; Státní filharmonie Brno a hudba dvacátého století, in: Historie a současnost Státní filharmonie Brno. Sborník statí k 50. výročí Státní filharmonie Brno. Brno 2006, s. 6–9; ***** Silvestrovská hudební žertování, in: Opus musicum 41, 2009, č. 6, s. 34–35; ***** Stručná historie dlouhého čekání na brněnský koncertní sál, in: Opus musicum 42, 2010, č. 6, s. 73–77; *****Neměl čas poznat, proč u nás volíme soudce. Jan Novák ve vzpomínkách přátel. Sborník k 90. výročí narození skladatele. Spolek přátel hudby při Filharmonii Brno, Brno 2011, s. 9–11; ***** Verbalizovat specifickou hudební skutečnost. Něco čísel a obecných úvah nad knihami o Janu Kaprovi a Miloslavu Ištvanovi. Referát na konferenci K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla, Praha, UÚ AV ČR, 22. – 24. září 2011 (v tisku); ***** Kaprálová in the Context of the Czech Music, in: The Kaprálová Companion, Karla Hartl a Erik Entwistle (eds.), Lexington Books, USA, 2011.


 

Zařazeno v: Kdo je kdo