Konference 2007

Výroční konference ČSHV na téma NOVÉ VÝSLEDKY VÝZKUMU ČESKÝCH MUZIKOLOGŮ,

30. 11. – 1. 12. 2007 v budově Českého muzea hudby, Karmelitská 2, Praha 1 – Malá Strana.

pondělí 6. červen 2016 0:00