Konference 2009

Výroční konference České společnosti pro hudební vědu, o. s. na téma

Händel – Haydn – Mendelssohn a jejich „druhý život“ v českých zemích a na Slovensku v 18. a 19. století

4.-5. prosince 2009, sál Českého muzea hudby, Karmelitská 2, Praha

pondělí 6. červen 2016 0:00