Konference 2015

Výroční konference ČSHV na téma Jakub Jan Ryba a kantorská hudba 18. a 19. století. Česká a slovenská hudba 1918-1939 (2015)

pondělí 6. červen 2016 0:00