Vážené kolegyně, vážení kolegové
dovolujeme si Vás touto cestou pozvat na plánovanou vědeckou konferenci s názvem

ŠKOLA, UČITEL, ŽÁK
a pracovním podtitulem
Proměny české školy ve 2. polovině 19. století,

kterou budou společně pořádat Státní oblastní archiv v Praze, Státní okresní archiv Kolín, Národní
pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Základní škola Kolín V, Mnichovická 62.
Konference se bude konat 14. - 15. listopadu 2019 v Kolíně.
Konference je pořádána u příležitosti výročí sto padesáti let, které uplynuly od přijetí
říšského zákona č. 62 ze 14. května 1869 o pravidlech vyučování na školách obecných.
Konference bude zaměřena na dalekosáhlé důsledky přijetí tohoto zákona, s důrazem na
sekularizaci a demokratizaci školství. Příspěvky by měly pokrývat období od konkordátu po
rok 1918, s možnými přesahy před toto období. Konference bude sledovat vývoj českého
školství v daném časovém rámci, přičemž se pokusí zasadit tento vývoj do širšího obrazu,
vymezeného nejen hranicemi rakousko-uherské monarchie. Zvláštní zřetel bude věnován
například vzdělávání učitelů, odbornému tisku, učitelskému spolkovému hnutí a veřejnému
působení učitelů, budování sítě venkovských a městských škol, vývoji učebních metod a
podobně.
Výše naznačená témata budou projednávána ve třech sekcích.
Prvá sekce („Škola“) se zaměří
na vlastní vývoj školské správy, sítě škol, vztahů školy a církve či komparaci školských poměrů
v rakousko-uherské monarchii i mimo tento rámec. Druhá sekce („Učitel“) se vedle
profesního a sociálního zázemí učitelů bude zabývat také výraznými regionálními učitelskými
osobnostmi. Sekce třetí („Žák“) se zaměří na vývoj pedagogiky v daném období.
Konferenčními jazyky byly zvoleny čeština a slovenština.
Rádi bychom Vás pozvali k účasti na konferenci a současně požádali o příspěvek na Vámi
vybrané téma. V případě Vašeho zájmu prosíme o zaslání názvu příspěvku a stručný abstrakt
(přibližně 300 slov) na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., a to do 31. března 2019.
Vlastní příspěvek by měl mít časový rozsah 20 minut.
Za organizační tým
Lenka Neřoldová