Mezinárodní konference hudební fakulty JAMU Brno

Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

s finanční podporou Statutárního města Brna, Ministerstva kultury ČR

a Nadace Český hudební fond

pořádá

MEZINÁRODNÍ KONFERENCI HUDEBNÍ FAKULTY JAMU v Brně 2019

6. – 7. listopadu 2019

Hudební fakulta JAMU, Komenského náměstí 6, 662 15 Brno

Hudební fakulta JAMU si Vás dovoluje pozvat na Mezinárodní konferenci, věnovanou tematickým okruhům:

 

Aktuální trendy v interpretaci a výzkumu staré hudby

Aktuální trendy v kompozičních technikách, interpretaci a výzkumu soudobé hudby

 

Nově koncipovaná Mezinárodní konference HF JAMU navazuje na tradici úspěšných sympózií této instituce „Musica Nova“ a „Musica Antiqua – Musica Nova“, pořádaných v různých obměnách již od roku 2005. Její aktuální podoba reaguje na soudobé trendy ve světě hudebního umění i hudební vědy. Konference se snaží organicky propojit reflexi uvedených oblastí do širokého spektra možných uměleckých či vědeckých přístupů. Vítány jsou proto příspěvky jak muzikologického charakteru, tak i referáty vycházející z reflexe umělecké tvorby („Artistic research“).

Konference bude sestávat ze dvou základních tematických bloků, které představí naše i zahraniční odborníky - jak teoretiky, tak i praktické hudebníky, jež se rovněž věnují teoretické reflexi. Zvolené tematické vymezení si klade za cíl koncentrovat pozornost především na aktuální, inovativní a doposud málo známé trendy a otázky spojené s rozvojem uvedených oblastí. Akce je otevřena široké odborné a umělecké veřejnosti, vítáni jsou i studenti a pedagogové uměleckých škol, stejně jako další zájemci o tuto problematiku.

Maximální délka předneseného referátu je stanovena na 20 minut. Organizátoři si vyhrazují právo výběru konferenčních příspěvků. Jednacími jazyky jsou: čeština, slovenština, angličtina, němčina, polština.

Přihlášky zasílejte laskavě na e-mailovou adresu: kopecka(at)jamu.cz do 9. října 2019.  

Aktualizace a podrobnosti: https://muzikologie.upol.cz/nc/zprava/clanek/mezinarodni-konference-hudebni-fakulty-jamu-v-brne-2019/

Viz též událost v Kalendáriu ČSHV.