Metal made in Česko(a)Slovensko: IV česká odborná konference o metalu

Metal se etabloval v Československu už v době komunistického režimu a přes různá období rozmachu i útlumu dnes tvoří jednu z nejvýznamnějších hudebních subkultur v Česku i na Slovensku. Konference si klade za cíl diskutovat minulou i současnou českou a slovenskou metalovou scénu. Příspěvky na konferenci se mohou věnovat například těmto tématům: vývoj české a slovenské metalové scény, čelní představitelé, infrastruktury, zaměření, problémy, vztah metalu k „mainstreamu“, společenská percepce metalu, český/slovenský metal a radikalismus či extremismus. Zvlášť vítány jsou příspěvky ohledně vztahu metalu k náboženství a náboženství/spirituality v metalu (například satanismu či pohanství) v českém a slovenském prostředí. Přijaty však mohou být i obecnější příspěvky, které řeší například pojetí metalu jako náboženství či různé teoreticko-metodologické otázky metal studies.

Konference je pojata jako multioborová. Přihlásit se tedy mohou účastníci napříč vědními obory (muzikologie, sociologie, antropologie aj.) s různými teoretickými a metodologickými přístupy ke studiu metalu.

V pořadí již 4. českou odbornou konferenci věnovanou metalu pořádá Ústav religionistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Organizačně se na ní rovněž podílí volné sdružení badatelů Czech Metal Studies (www.czechmetalstudies.com), které se programově věnuje akademickému studiu metalu.

Vzhledem k současné situaci s COVID-19 bude konference uskutečněna ONLINE.

Registrovaní účastníci obdrží emailem odkaz, prostřednictvím kterého se na konferenci budou moct připojit.

Přípěvek lze registrovat do 15. 9. 2020!

Registrace účastníků bez příspěvku: do 21. 9. 2020

REGISTRACE

Kdy?

23. září 2020

 

Kde?

ONLINE (přes aplikaci ZOOM)

 

Pro koho?

Pro zájemce o akademické studium metalu

Praktické informace

Je potřeba se na konferenci registrovat?

Ano, návštěvníci konference se musí předem registrovat. Viz sekce Registrace.

Platí se konferenční poplatek?

Konference je bez poplatku.

Program konference

Program konference bude k dispozici 17. 9. 2020.