Prezentace výzkumu v oblasti hudby od středověku do roku ca.1830

 

3. mezinárodní hudebněvědná doktorandská konference

 

Call for papers

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity srdečně zve zájemce na třetí mezinárodní hudebněvědnou doktorandskou konferenci zaměřenou na starší hudbu. V minulých ročnících (2017, 2019) se ukázalo, že tento typ bienální konference je dobrou platformou pro sdílení poznatků a setkání studentů doktorských programů a jejich školitelů. Společná odborná diskuze je nejen nosná pro jednotlivá výzkumná témata, ale posiluje také kontakty mezi doktorandy, jejich školiteli i jednotlivými univerzitami. Letošní konference má být také připomínkou dvou významných událostí. Letos uplyne sto let od založení brněnské hudebněvědné katedry Vladimírem Helfertem. V únoru 2021 pak oslavil devadesáté narozeniny prof. Jiří Sehnal, jehož význam pro muzikologický výzkum hudebního života na Moravě zajisté není třeba rozsáhle připomínat, neboť jeho četné práce jsou stálým zdrojem inspirace pro všechny generace hudebních vědců.

Konference proběhne 2. 9. 2021 na Ústavu hudební vědy MU v Brně (Janáčkovo nám. 2A). Pokud to epidemiologická situace dovolí, uskutečníme konferenci prezenčně. V případě, že to nebude možné, počítáme s jejím konáním v online režimu. Podrobný program bude rozeslán po obdržení všech přihlášek. Předsedkyní organizačního výboru je prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D. Abstrakty příspěvků prosím zasílejte do 10. 6. 2021 na adresu  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (Mgr. Cecílie Škubalová). Délka abstraktu by neměla přesáhnout 250 slov, přičemž musí dále obsahovat název příspěvku, celé jméno autora, kontaktní e-mailovou adresu a název instituce, na níž referující studuje. Délka vystoupení na konferenci je stanovena na 15 minut, informace o technickém zajištění budou včas oznámeny. Autoři budou o přijetí příspěvků informováni e-mailem do 15. 7. 2021.  Písemné verze příspěvků bude možné publikovat v internetovém hudebním periodiku ÚHV Musicologica.cz.

K pasivní účasti na konferenci jsou srdečně zváni rovněž vyučující i ostatní studenti uměnovědných oborů.