Mezinárodní výroční konference ČSHV 2021 se bude konat 19. – 20. listopadu 2021 (České muzeum hudby, Karmelitská 2, Praha 1, Malá Strana)

Předsednictvo České společnosti pro hudební vědu zve muzikologickou obec k účasti na letošní výroční konferenci ČSHV. Uvítáme především návrhy referátů, které budou vycházet z níže uvedeného tematického okruhu:  

Hudba a divadlo – instituce, žánry, osobnosti, interpretace

Přihlášky prosím posílejte výhradně prostřednictvím tohoto online formuláře: https://www.cshv.cz/index.php/aktivity-cshv/prihlaska-na-konferenci-2021
a sice do 15. září 2021.

Souběžně s hlavním tématem bude dán prostor i volným referátům a krátkým sdělením o aktuálním výzkumu. Některé příspěvky mohou být představeny účastníkům konference i formou statického posteru. ČSHV chce dát prostor i mladým začínajícím muzikologům a muzikoložkám, proto se počítá i se studentskou sekcí (nesoutěžní), do níž jsou srdečně zváni studenti všech stupňů vysokoškolského studia hudební vědy.

Délka předneseného referátu nesmí přesáhnout 15 minut (5 normostran textu). Organizátoři si vyhrazují právo výběru z přihlášených konferenčních příspěvků. Články vzešlé z konferenčních referátů budou moci být po úspěšném recenzním řízení publikovány v odborném periodiku České společnosti pro hudební vědu Muzikologické fórum (v původním nebo rozšířeném rozsahu, včetně obrazových příloh).