Pozývame vás na konferenciu „Prezentace výzkumu v oblasti edicí hudby 20. a 21. století“, ktorá sa bude konať 9. 2. 2022 na Ústave hudobnej vedy MU v Brne.

Momentálne zbierame abstrakty vašich príspevkov, ktoré môžete zasielať do 19.11. (vrátane) na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Konferencia je zameraná na edície hudobných skladieb, zvukových záznamov a hudobno-teoretických diel.

Rozsah abstraktu: 250 slov.

Viac info na: https://music.phil.muni.cz/aktuality/cfp-prezentace-vyzkumu-v-oblasti-edici-hudby-20-a-21-stoleti

***********

Mezinárodní hudebněvědná studentská konference: Call for Papers

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v spolupráci se Spolkem pro interdisciplinární muzikologii (SPIM) srdečně zve všechny zájemce na mezinárodní hudebněvědnou studentskou konferenci zaměřenou na novější hudbu.

Konference je zaměřená na edice hudby 20. a 21. století. Příspěvky by tak měly představit výzkum týkající se edic notového záznamu, hudební typografie, notografie nebo problematiky současné hudební notace v nejširším slova smyslu. Vítané jsou též příspěvky zaměřené na edici zvukových záznamů či na problematiku editování hudebně-teoretických textů a pramenů zabývajících se hudbou od první poloviny 20. století až po současnost. Cílem konference je sdílení získaných poznatků v hudebně-ediční činnosti, prezentace příbuzných diplomových prací na tomto poli mezi univerzitami a společná odborná diskuse.

Konference proběhne 9. 2. 2022 na Ústavu hudební vědy MU v Brně (Janáčkovo nám. 2A).

Účast na konferenci je plánovaná prezenčně. Podrobný program bude rozeslán po obdržení všech přihlášek. V případě nepříznivého vývoje epidemiologické situace vás budeme o podobě konference včas informovat.

Předsedou organizačního výboru je doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D.. Abstrakty příspěvků prosím zasílejte do 19. 11. 2021 na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (Mgr. Michal Huska). Délka abstraktu by neměla přesáhnout 250 slov, přičemž musí dále obsahovat název příspěvku, celé jméno autora, kontaktní e-mailovou adresu a název instituce, na níž referující studuje. Délka vystoupení na konferenci je stanovena na 15 minut, informace o technickém zajištění a organizaci budou včas oznámeny. Autoři vybraných příspěvků budou informováni emailem do 17. 12. 2021.

Písemné verze příspěvků bude možné publikovat v internetovém hudebním periodiku ÚHV Musicologica.cz.

Na konferenci jsou srdečně zváni rovněž vyučující i ostatní studenti uměnovědných oborů.

Edice hudby 20. a 21. století