ČESKÁ SPOLEČNOST PRO HUDEBNÍ VĚDU

ve spolupráci s Národním muzeem – Českým muzeem hudby
a
s finanční podporou Ministerstva kultury ČR a Nadace Českého hudebního fondu

 

pořádá

 

Mezinárodní výroční konferenci ČSHV 2022

 

25. - 26. listopadu 2022, České muzeum hudby, Karmelitská 2, Praha 1, Malá Strana

 

Předsednictvo České společnosti pro hudební vědu zve muzikologickou obec k účasti na letošní výroční konferenci ČSHV. Uvítá především návrhy referátů, které budou vycházet z níže uvedených tematických okruhů:

 

Dosahy a přesahy hudební vědy

Hudba a politika

 

Přihlášky posílejte výhradně prostřednictvím tohoto online formuláře:

 

přihláška-na-výroční-konferenci

 

a sice do 15. září 2022.


Případné dotazy prosím směřujte na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Souběžně s oběma hlavními tématy však bude dán prostor i volným referátům a krátkým sdělením o aktuálním výzkumu. Některé příspěvky mohou být představeny účastníkům konference i formou statického posteru. ČSHV chce dát prostor i mladým začínajícím muzikologům a muzikoložkám, proto se počítá i s nesoutěžní studentskou sekcí, do níž jsou srdečně zváni studenti všech stupňů vysokoškolského studia hudební vědy.

 

Délka předneseného referátu nesmí přesáhnout 15 minut (5 normostran textu). Organizátoři si vyhrazují právo výběru z přihlášených konferenčních příspěvků. Články vzešlé z konferenčních referátů budou moci být po úspěšném recenzním řízení publikovány v odborném periodiku České společnosti pro hudební vědu Muzikologické fórum (v původním nebo rozšířeném rozsahu, včetně obrazových příloh).

 

 

Za předsednictvo ČSHV

 

Mgr. Jan Baťa, Ph.D.