Svár teorie s praxí?

Vědecká konference, koncert, diskuze

Datum: 9.-11.11.2022

HAMU, FF UK

Registrace na vědeckou konferenci ZDE (do 20.10. 2022)

Místo konání:
učebna 2057, HAMU, Lichtenštejnský palác, 2. patro, Malostranské náměstí č.12, Praha 1
Datum: 9. 11. 2022
Čas: 15.00-19.00

Akci pořádá:
Hudební a taneční fakulta AMU, pedagogové Katedry hudební teorie a Oddělení hudebně teoretických disciplín ve spolupráci s Katedrou zvukové tvorby, Zvukovým studiem HAMU a Ústavem hudební vědy FFUK

Kdo se může přihlásit?
Studenti magisterského a doktorského studia HAMU a dalších uměleckých vysokých škol, pedagogové, hudební teoretici, skladatelé, interpreti

Téma vědecké konference:

VZTAH HUDEBNÍ KOMPOZICE, INTERPRETACE A HUDEBNÍ VĚDY KE ZVUKOVÉMU ZÁZNAMU

Zvuk, zvuk nahrávky, znějící zvuk akustických nástrojů, lidského hlasu jsou středem úvah. Studie mohou být zaměřeny jak na minulou dobu, tak na současnost.

Podtituly profilující jednotlivé oblasti:

a) Zvuk zaznamenané hudby jako estetický fenomén

b) Vnímání zvuku hudební nahrávky skladatelem, interpretem, muzikologem a jejich vzájemné reflexe.

c) Význam tvůrců zvukového záznamu – hudebního a zvukového režiséra ve vztahu k tématu.

Prezentovat je možné vlastní originální studie, ale také analýzy zásadních teoretických textů vztahujících se k tématu pod supervizí pedagogů HAMU z kateder zvukové tvorby, skladby, hudební teorie, interpretačních oborů a Ústavu hudební vědy FFUK. Vybrané příspěvky budou navrženy k přepracování a publikaci v časopisech Hudební věda (SCOPUS), Opus musicum, Živá hudba apod.

Předpokládaná délka výstupu je 15 minut (10 minut diskuse) a bude organizátory upřesněna po uzavření registrace na konferenci.

 

Program:

9.11.2022
 
15.00-19.00
 
Vědecká konference
 
10.11.2022
 
19.30
 
Koncert z děl pegagogů a absolventů HAMU, Galerie HAMU
 
11.11.2022

 
9.00-12.00

 
Diskuze v Knihovně Ústavu hudební vědy FF UK,
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, místnost 402